Trekker seg i protest

Ragnar Søderlind har meldt seg ut av Norsk Komponistforening i protest mot at John Persen er blitt æresmedlem.

Norsk Komponistforening (NK) har i mange tiår vært hjemsøkt av en fraksjonsdeling: tradisjonalistene mot modernistene.

Striden har variert i styrke, men nå mener den ledende tradisjonalisten Ragnar Søderlind at nok er nok for hans del.

- Utnevnelsen av John Persen er dråpen i begeret. NK driver en kulturpolitikk som lenge har pekt i en spesiell retning. Den går ut på at halvparten av medlemmene blir utelukket, en sensur som også har vært rådende i samsvar med for eksempel festivalen Ultimas linje, sier Søderlind, som sist var aktuell med fullføringen av Griegs «Olav Tryggvason».

To leirer

Forskjellen mellom de to leirene blant komponistene kan nærmest forklares som to høyst ulike ideologiske og stilistiske retninger. Tradisjonalistene som på sin side mener det ikke eksisterer brudd i musikkhistorien mellom romantikken fra slutten av 1900-tallet og til nå, og komponerer deretter - mot modernistene som mener det har vært minst ett brudd og har tatt opp i seg den atonale tradisjonen som Schönberg brøytet vei for i begynnelsen av forrige århundre.

- Det er en deling ut ifra estetiske prinsipper som jeg synes er betenkelig. Selv mener jeg at den linjen som modernistene står for, fører til at den seriøse musikken går døden i møte.

Ny forening

Søderlind har også personlige innvendinger mot at John Persen blir æresmedlem.

- Han har gjort mye godt for norsk musikkliv, og hadde han vært kontroversiell på et saklig grunnlag, hadde det vært ålreit. Men han behandler sine kolleger dårlig. Jeg vet at han blant annet har gått rundt på musikkhøgskolen og sagt til noen av studentene at de ikke burde bli komponister.

Sønderland har nå planer om å starte en egen komponistforening.

John Persen synes utmeldingen er beklagelig.

- Jeg har oppfattet NK som en romslig organisasjon. Det er først og fremst en fagforening, og den virksomheten pågår uansett hvilken stilistisk retning du tilhører. Søderlind blander snørr og barter her, sier Persen.

MELDER SEG UT: Ragnar Søderlind har fått nok av Norsk Komponistforening. Nå melder han seg ut i protest mot at hans motstander John Persen er blitt æresmedlem i foreningen.