Trenger flere nyheter

Det er farlig kort avstand fra skikkelig til skikkelig kjedelig.

Det startet veldig bra. Terje Svabø sa - Riktig god ettermiddag, og dermed var han og ankerpartner Mah-Rukh Ali i gang med sitt første tre timers skift i TV2s nyhetskanal på fjernsyn.

STUDIO VAR LEKKERT, vignetter og fargebruk var elegant, og nyhetene var seriøse. Veldig seriøse. For her var ingen champagneglad åpning, Svabø og Ali hadde knapt et innledende smil til oss før vi dro rett til Afghanistan og Taliban. Så fulgte man opp det med hengninger i Irak, norsk politikk og oljesøl. Her kom ingen liten gladsak eller overraskelse på slutten av hvert segment, snippen satt stramt fast, og vi måtte klare oss uten særlig småprat mellom ankrene. Nyhetskanalen vil være langt mer seriøs enn TV-nyhetene ellers, for ikke å snakke om Nettavisen eller Kanal24. Dette var nyhetssendinger med ualminnelig stort alvor.

OG SLETT IKKE ALLE slags nyheter slapp til, heller. Her var det utenriks, politikk og vær, avbrutt av næringsliv og sport. Det er et gammeldags, maskulint nyhetstilbud. Her var ingen kulturnyheter, ingen forbrukernyheter, knapt noen myke nyheter, hvert fall ikke første dag. Og med altfor lite oppdateringer eller utskifting av nyhetene som var.Nå er det selvsagt ikke meningen at noen skal sitte pal og følge slike sendinger i time etter time, på anmeldervis, og ingen bør vurderes bare på debuten. Men brukere av kanalen må kunne stikke innom noen ganger om dagen og regne med å få en ny bukett av siste nytt, i hvert fall i det små. I går fikk vi oftest mer om det vi allerede hadde sett. Man kunne nesten få inntrykk at de skiftet nyhetsankere hyppigere enn nyheter.

NYHETSKANALENS utfordring er at de ønsker å gå både i dybde og bredde. Første dag vant dybde, men på bekostning av bredde. Vi var på et vis stuck i Afghanistan, vi også. Feilen lå ikke på Svabø og Ali, men de og de andre ankrene må raskt få mer og ikke minst bredere materiale å spille på. En døgnkontinuerlig nyhetskanal er uansett en svært glupsk storforbruker av nyheter.I tillegg savnes de fargerike innslagene: Studiointervju-programmer med gjester, debattprogrammer med temperatur, slike tilleggsverdier utenlandske nyhetskanalene har lært seg å tilby. Etter som kvelden nærmet seg, ble innholdet riktignok rikere og mer variert. Det reflekterer nok den gamle produksjonstakten i TV: Innslagene lages på dagen, og blir først ferdig til kveldssendingene. Den produksjonsvanen må endres, skal man ha døgnkontinuerlige sendinger.

SÅ MAN SENDINGENE på nett, der de ei uke framover ligger gratis ute på TV 2s nettsted, blir dette enda klarere. Kanalen ligger på samme skjermside som henvisningene til TV 2s Nettavisen, som leverer nyhetene enklere, men raskere, og har et langt mer variert materiale. Det blir for galt hvis man med jevne mellomrom føler at man bør forlate TV-nyhetskanalen og i stedet gå inn på et nettavis for å få fulgt med. Det kan lett skapes mer energi og bredde med langt flere korte nyhetsmeldinger, også uten å ha billedmaterialet klart. Og også nettstedets teknisk glimrende løsning, der åtte hovedsaker ligger tilgjengelig som web-tv rett under skjermbildet, krever en raskere utskifting eller rotering enn på premieredagen.Her ligger nyhetskanalens utfordring: Den er en TV-kanal som lanseres i nettets tidsalder. Som TV-kanal er den selvsagt mer fleksibel enn TVs tradisjonelle nyhetssendinger (for dem som får den inn). Du kan jo se på den når du vil. Men samtidig er kanalen langsommere og mindre fleksibel enn en nettavis, en hval som skal manøvrere blant spekkhoggere. Spørsmålet er om ikke TV 2 i stedet burde snudd det hele: Laget en rendyrket webtv-nettavis, som de deretter kunne laget fjernsynskanal av. Uansett må de raskt få opp produksjonstakten til tilnærmet nettavistempo: For Nyhetskanalen har sannsynligvis sin største mulighet og framtid gjennom bredbånd og på nett. Men der vil Valebrokk om ei uke igjen forlange 795 kroner i året for abonnement på TV 2 sitt Sumo-tilbud. Det er et svært høyt hinder på et nett der det meste som kjent er gratis.