Trenger vi kristendom i skolen?

DET ER FINT

at også statssekretær Haugstad (Dagbladet 9.2) ser at vi har et problem i Norge med hensyn til realfagene. Jeg er også klar over at noe blir gjort. Men disse tiltakene griper i det hele tatt ikke inn i det jeg mener er hovedutfordringene, og som Haugstad dessverre ikke nevner i sitt svar:

For det første det at man kan gå gjennom hele vårt undervisningssystem uten å lære noe om evolusjon eller genetikk. Er evolusjonslæren fremdeles så farlig at barna må skånes for Darwin - selv etter at paven har anerkjent utviklingslæren? Faktum er jo at svært lite av moderne biologi (og dermed også medisin) blir forståelig uten i lys av evolusjonen. Det er pga den skandaløse utelatelsen av dette i den norske skolen at kristne medisinerstudenter vil ha 1.Moseboks skapelsesberetning likestilt med Darwin. Hvis ikke dette er et problem for Haugland er det all grunn til å være bekymret.

En annen utfordring jeg hadde, var å gjøre noe med vitenskapsfiendligheten i den norske kulturen, der en omlegging av exphilkunnevære et virkemiddel. (For eksempel burde alle humanister og samfunnsvitere få en grunnleggende innføring i evolusjonslæren, fordi ingen levende vesener er «fristilte» fra evolusjonen).

HELE POENGET

med kronikken min var at her nytter det ikke med kosmetiske tiltak (ala litt penger til vitensentre), her er det en ond sirkel som bare kan brytes ved å gå mer drastisk til verks. Også på skolen og universitetene er tiden et knapphetsgode, og skal man styrke biologi og andre realfag, må dette nødvendigvis gå ut over andre fag. Ikke fremmedspråk, fordi det vil vi bare trenge mer av, men det er mer enn nok annet å ta av: Siden andre land ser ut til å greie seg fint uten kristendom i skolen, kunne jo dette være et sted å begynne?