Trenger Wikipedia akademikerne?

«Utfordringen er hvordan akademikere skal tilpasse seg artikkelproduksjon som i stor grad baserer seg på frivillighet, samarbeidsvilje, arbeidslyst og respekt for andres innsats.

Mona Kristin Solvoll,

Høyskolelektor/ Ph. d student,

Handelshøyskolen BI

«Jeg som masterstudent foretrekker definitivt tradisjonelle publiserte forskningsartikler med tilnærmet garantert faglig tyngde, fremfor Wikipedia sine artikler som kan være editert av en ungdomsskoleelev. For all del, Wikipedia er et ypperlig verktøy. Men man bør ta det som står der med en liten klype salt. Dette er forøvrig den type artikler/kronikker som gjør Dagbladet mer intereressant. Fortsett med det!

Jan M. Oland«Oland, som masterstudent bør du absolutt være forsiktig med Wikipedia. Men hva med å betale noe tilbake for den utdannelsen du snart har fullført? Hva med å bidra med en artikkel innen ditt eget fagområde, eller forbedre en allerede eksisterende? Det kan være at mange ungdomsskoleelever vil ha nytte av det du gjør og at du ved det kan gi de en hjelpende hånd mot en høyere utdannelse.

Ulf Larsen, Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia«Jeg tror du gir en ganske presis beskrivelse av situasjonen i akademia. Som doktorgradsstudent har jeg blitt ettertrykkelig advart mot å publisere populærvitenskapelig fordi det faktisk _minsker_ sjansene mine for å få en fast akademisk stilling. At det skal vaere udelt negativt å en gang i blant henvende seg til en bredere gruppe er meg ganske uforståelig.

sinnaguri