Tretti års evighet

TEATERFESTIVAL: Det er teaterfestival i Porsgrunn, og det for tolvte gang. Fredag stilte fem, seks tusen mennesker til brosteinsball, i gatene stimler mennesker sammen rundt 200 forskjellige forestillinger og performancer, mens festivalen tilbyr nærmere femti forestillinger under tak. festivalen er en underlig hybrid, fra det mest folkelige til de smalere, eksperimentelle forestillingene. Men formen bringer også folk i nærkontakt med teater de aldri ville oppsøkt ellers. I 2004 registrerte man 30 000 besøkende i en by med 35 000 innbyggere.

BAK FESTIVALEN STÅR Grenland Friteater, som i år fyller tretti år. Det er en full generasjon for mennesker, en evighet for en friteatergruppe. Kanskje har friteateret overlevd nettopp fordi det har maktet å endre seg med tid - fra den gang de var en gruppe ambisiøse ungdommer med smale prosjekter og stor energi, til dagens friteater, som ofte arbeider i de store og folkeligere formater: Utendørsforestillinger som Arthur Omres «Smuglere» (Det nærmeste grenlandstraktene kan komme et spel, ifølge regissøren Tor Arne Ursin), eller store samarbeidsprosjekter som Peer Gynt, eller sommerens uteforestilling «Kurt koker hodet». Gruppa har maktet å bevare et særpreg samtidig som de har blitt bredere i sin innfallsvinkel og ikke minst publikumsappell.

DE ARBEIDET TIDLIG MED den hardkokte krimmen som teatral inspirasjon, før bølgen av krim feide over resten av Norge, og de har gjennom sine 30 år hatt en lang serie elever, i tillegg til stadig mer samarbeid med lokale amatører. De har maktet og både være et gruppedrevet kollektivteater og et miljø der hver enkelt har kunnet satse på egne prosjekter. Nettopp gjennom denne stadige viljen til endring har de klart å holde seg i gang - og Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival er et godt bilde på hvor gruppa nå selv står: Selv om den eksperimentelle iveren og prosjektarbeidet kanskje har bleknet noe, makter de ofte å være både kunstnerisk utfordrende og folkelig brede, enten det er som teatergruppe eller festivalarrangør. På 30 år har de gått fra å være en frigruppe fra Porsgrunn til å være en levende del av Porsgrunn. Slikt er kulturbygging.