-  Trist PFU-klage

TV3s nye realityserie «Nannyhjelpen» er klagd inn for Pressens Faglige Utvalg, PFU. Det er trist, mener Eirik Lind, en av fedrene i serien.

TV3 har hittil sendt tre programmer i serien «Nannyhjelpen», en norsk realityserie med opphav i Storbritannia. I serien får familier som sliter med barneoppdragelse besøk av en «nanny», i det norske tilfellet en pedagog, som skal hjelpe familien å komme på «rett kjøl» i løpet av ei uke. Programmene viser hvordan nannyen følger hele familien i hverdagen og gir foreldrene råd i forhold til barna.

-  Grovt stigmatiserende

Serien er nå klagd inn for PFU av Barneombudet, Redd Barna, NOVA og fagmiljøer ved Høgskolen i Vestfold og Universitetet i Oslo. Fagpersonene mener programmet er i strid med god presseetikk og problematisk i forhold til FNs konvensjon om barns rettigheter. Et samlet fagmiljø ber om at programmene stanses, skriver Klassekampen.

-  Vi mener programmene er grovt stigmatiserende fordi de utleverer og blottstiller barna i familier med problemer. Media har et selvstendig ansvar for å beskytte barn, men ingen kan overskue konsekvensene dette kan få for barna, sier informasjonsansvarlig i Redd Barna, Marianne Borgen til Dagbladet.

-  Uheldig eksponering

Borgen får støtte av nestleder hos Barneombudet, Knut Haanes.

-  Vi mener dette er uheldig eksponering av barn og ønsker en vurdering fra PFU, sier Haanes. Også professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Stein Erik Ulvund har signert klagen.

-  Ingen vet noe om langtidsvirkningene det har for familiene å stille i et slikt program. TV3 bør ikke overta et ansvar som helsevesenet har. Men det må også gå an å spørre: Hvor har helsevesenet vært for disse familiene som har trengt hjelp? sier Ulvund.

Hvor var helsevesenet?

Det spør også Eirik Lind, far og deltaker i det første programmet som ble sendt for to uker siden, seg om.

-  Vi prøvde å finne andre metoder før vi meldte oss på. Men hvor var informasjonen på helsestasjoner og hos helsesøstrene? sier Lind. Han mener det er trist at serien er klagd inn for PFU.

-  Vi mener dette er et bra konsept som har hjulpet oss. Verken vi eller barna våre har fått en eneste negativ kommentar i etterkant, med unntak av fra fagmiljøer. Det har bare vært positive tilbakemeldinger, og vi føler at ting fungerer bedre nå. Jeg kan ikke se at dette vil få noen negative konsekvenser. Vi har gjort det vi mener er riktig, sier Lind.

Inger-Karin Lavik, mor og deltaker i det andre programmet, er enig.

-  Jeg forstår tankegangen fra fagpersonene, men på den annen side vet vi som går inn i dette noenlunde hva som vil skje. Jeg varslet skoleledelsen, venner og naboer før programmet ble sendt slik at de skulle være forberedt med tanke på konsekvensene. Sønnen min ble mobbet litt på skolen dagen etter programmet, men det ble det fort slutt på. Vi har ellers bare fått positive tilbakemeldinger, og jeg føler dette har fungert for meg og min familie. Det er ulike problemstillinger i forskjellige familier, og seerne har mulighet til å kjenne seg igjen og få råd og veiledning, sier Lavik.

Fortsetter med «Nannyhjelpen»

Storm i et vannglass, svarer TV3-programdirektør Hans Petter Hognestad.

- Vi mener at programmet vi sender er forsvarlig, sier Hognestad.

TV3 vil fortsette å sende det omstridte realitykonseptet inntil PFU kommer med sin uttalelse.

- Tilbakemeldingene fra vanlig folk er positive. Folk sier de kjenner seg igjen og får mange tips. Den negative kritikken fra visse fagfolk samsvarer ikke med vanlige folks oppfatning.

Det er også påfallende at NRK, TV 2 og TV Norge har vist programmer av nøyaktig samme karakter, men med britiske eller amerikanske barn. Men det er tydeligvis mye verre for norske barn å delta.

- Fagfolkene mener dere utleverer barna og det kan få langtidsvirkninger for dem?

- Det stiller jeg undrende til.

IKKE BEKYMRET: Eirik Lind, far og deltaker i det første programmet i TV3-serien «Nannyhjelpen», tror ikke hans familie vil få noen problemer i etterkant av serien. - Vi har gjort det vi mener er riktig, sier Lind.