- Trist

Etter et års stillingskrig om makten i Orkla går nå hovedmotstanderne JENS P. HEYERDAHL og CHRISTEN SVEAAS ut offentlig. Mandag gikk konsernsjef Heyerdahl til frontalangrep på Sveaas. I dag svarer multimilliardæren i Dagbladet. I morgen avgjøres krigen på generalforsamlingen.

ORKLAS MEKTIGE konsernsjef i over 20 år hudflettet Sveaas i et oppsiktsvekkende intervju i Aftenposten mandag. Under tittelen «Sveaas vil kuppe Orkla» beskyldte han Christen Sveaas for blant annet å stå bak en vedvarende kampanje for å undergrave ledelsen i Orkla, hvor Sveaas er styremedlem og Orklas største aksjonær.

Sveaas ville ikke la seg intervjue om Heyerdahls utfall, men svarte skriftlig på Dagbladets skriftlige spørsmål, med utgangspunkt i intervjuet. Han svarer slik på spørsmålet om han står bak en kampanje mot Orkla-ledelsen:

- Jeg synes det er en trist beskyldning mot meg som styremedlem i selskapet.

I INTERVJUET SNAKKET Heyerdahl for første gang åpent om maktkampen som har ridd Orkla siden i fjor vår, da Sveaas plutselig dukket opp som storaksjonær. Hans krav om styreplass ble først avvist, men i allianse med Stein Erik «Rimi» Hagen, tobakksarving Johan Andresen og andre aksjonærer fikk Sveaas plass i styret.

I månedene som er gått, har stridighetene fortsatt mellom Orklas administrasjon og Sveaas. Blant annet om en stor aksjepost Rimi-Hagen ikke fikk kjøpe, om Orkla-lån til Heyerdahls allierte Kjell Inge Røkke og om andre av Heyerdahls disposisjoner.

På morgendagens generalforsamling går Heyerdahl av som konsernsjef, og Sveaas og hans allierte vil trolig skifte ut Heyerdahls venner i både styre og bedriftsforsamling.

I SPØRSMÅLENE TIL SVEAAS er alle utsagn i anførselstegn direkte sitat fra Heyerdahl-intervjuet:

- Har du en «skjult dagsorden» - som eventuelt vil føre til at (store) deler av Orklas virksomhet(er) blir solgt (til utlandet)?

- Jeg har selvfølgelig ingen «skjult dagsorden» som vil føre til at store deler av Orklas virksomheter blir solgt til utlandet. Vesentlige deler av Orklas virksomhet er allerede (før min tid) solgt til utlandet, så som drikkevaredivisjonen til danske Carlsberg Breweries AS og snacksdivisjonen til finske Chips OY. Begge deler riktignok med betaling i aksjer, og fornuftige industrielle transaksjoner. Slike kan selvfølgelig ikke utelukkes i framtida heller.

- Var formålet med dine oppkjøp i Orkla allerede fra starten «å overta makten i selskapet», eller var det en strategi som utviklet seg i tida etter at du ble nektet styreplass?

- Jeg har aksjer i Orkla for over tre milliarder kroner, og har aldri hatt som formål å overta makten. Mitt styrekandidatur var i henhold til valgkomiteens formann, høyesterettsadvokat Øystein Eskeland, støttet av 30- 40% av selskapets aksjonærer.

- Hva mener du er Heyerdahls største feilgrep i forvaltningen av Orklas verdier? Hva er Heyerdahls beste egenskaper i forvaltningen av Orklas verdier? Og hva er galt med et selskap som i 20 år har gitt en årlig avkastning til sine aksjonærer på nær 30 prosent?

- Jeg har tidligere sagt og mener fortsatt at avtredende konsernsjef Heyerdahl i mange år har gjort en fin jobb for Orkla

- Heyerdahl beskylder deg nokså direkte for «å stå bak en vedvarende kampanje med sikte på å undergrave ledelsen i Orkla». Kommentar?

- Jeg synes det er en trist beskyldning mot meg som styremedlem i selskapet.

- Heyerdahl mener at du «I stedet for å bruke krefter på å forsøke å kriminalisere oss, burde (Sveaas) ha gitt en positiv attest for det som er skapt». Kommentar?

- Jeg har gitt en rekke positive attester i den anledning, og jeg har til og med investert betydelige beløp i nettopp dette flotte selskapet. Som styremedlem er jeg selvfølgelig også opptatt av at tingene gjøres korrekt, og jeg er ikke begeistret for at «Undersøkelsesutvalget i Orkla ASA» mener at lånet til Norway Seafoods AS er ulovlig.

- Hva er etter din oppfatning den kvalitative forskjellen mellom «industrielle gründere og finansielle pengeflyttere»?

- Dette er Heyerdahls uttrykk, så du får nok spørre ham.

- Oppfatter du deg selv som «finansiell pengeflytter»?

- Jeg har siden 1982/83 blant annet investert min kapital og antatte kunnskap i norsk næringsliv, særlig i gründerbedrifter. Disse investeringene har skapt både mange arbeidsplasser og betydelige verdier. Dette er ikke til hinder for at jeg fra tid til annen også gjør investeringer av mer kortsiktig karakter, finansinvesteringer. Min investering i Orkla ASA er av langsiktig karakter.

- Hvorfor - eller hvorfor ikke - bør Heyerdahl bli Orklas styreformann?

- Det er bedriftsforsamlingen i Orkla ASA som velger styrets formann.