Triste klimagreier fra FrP

KLIMA: I en replikk den 18/11 påpekte jeg hvordan FrP sprer villedende opplysninger om de menneskeskapte klimautslippene og deres betydning. Den 5/12 kom Ketil Solvik-Olsen med et slags svar, der han innleder med å beskylde meg og Frederic Hauge for å «forsøke å hevde [vår] egen «klimastatus» ved å rakke ned på andres klimapolitikk». Resten av innlegget til Solvik-Olsen leser jeg som følger: FrP mener klimaforandringer er et problem, men er ikke overbevist om menneskenes ansvar. FrP vil derfor at det skal forskes mer før det tas beslutninger om politikk og renseinvesteringer, og legger vekt på kost-nytte-beregninger rundt miljøtiltak. FrP mener CO2-renset gasskraft er en dårlig ide, er kritisk til Kyotoavtalen, men vil at Norge skal satse på utvikling av ren kullkraft i Kina og Thorium-basert atomkraft i Norge.

DETTE ER i og for seg klargjørende om FrPs klimapolitikk, men svarer ikke på mitt opprinnelige innlegg. Hovedanliggendet i mitt innlegg var å påpeke at FrP-representanter som Per Sandberg gjentatte ganger har spredd villedende opplysninger om menneskenes bidrag til klimaendringene. FrP-representanter argumenterer i den sammenheng stadig vekk etter samme mønster som amerikanske oljeselskapers lobbyister, som er betalt for å skape forvirring i spørsmål der verdens klimaforskere har vært krystallklare og enige i årevis allerede. Det er ingen ting i Solvik-Olsens svar som tyder på at han tar avstand fra Sandberg og andres argumentasjon, og det er trist. Mens rapport etter rapport fra seriøse forskere konkluderer med at vi vet mer enn nok til å handle nå, og det vil bli svært kostbart og farlig å vente med å treffe kraftige tiltak mot klimaendringen, vil FrP vente. Det er også trist. FrP er negativ til Kyoto-avtalen, som er det eneste internasjonale rammeverket vi har for å regulere CO2-utslipp. Trist igjen. Da er det hyggeligere at FrP vil bidra til å rense kullkraft i Kina og satse på å utvikle Thorium-teknologi i Norge. Det siste er en eksperimentell teknologi som vil være kommersialiserbar først tidligst om 20 år, men ikke mindre interessant av den grunn. Men Solvik-Olsen, Sandberg og dere andre: Hva skal vi gjøre for å redusere utslippene i Norge - verdens rikeste land - før den tid?

INGENTING? Det høres trist ut, det også.