SISTE REIS: Et langt politisk liv tok slutt da Reiulf Steen gikk bort torsdag. Her er han i 2003, på Hurdal Rehabiliteringssenter.

Foto: JON TERJE HELLGREN HANSEN / DAGBLADET
SISTE REIS: Et langt politisk liv tok slutt da Reiulf Steen gikk bort torsdag. Her er han i 2003, på Hurdal Rehabiliteringssenter. Foto: JON TERJE HELLGREN HANSEN / DAGBLADETVis mer

Triumfen og tragediene

Med Reiulf Steen mistet Norge en sjeldent visjonær politiker - og Arbeiderpartiet en ofte undervurdert partileder.

Debattinnlegg

Tittelen på denne kronikken må også bli tittelen på min kommende biografi om Reiulf Steen. Vekslingen mellom raske oppturer og harde nedturer var der ikke bare gjennom hans lange politiske karriere, men også gjennom nesten hele hans liv. Tragediene rammet ham igjen og igjen - fra barndommen til alderdommen. I syvårsalderen så han med egne øyne sin far dø; resten av oppveksten forble preget av savnet og fattigdommen etter det tapet. På spranget inn i sitt voksne liv så han sin eneste bror dø, etter et hjerteskjærende møte med datidens helsevesen på sitt verste. Reiulf Steen selv slet gjennom lange perioder i tretti- og førtiårene med alkoholmisbruk og depresjoner. Et oppløst ekteskap ble til en enda større tragedie da moren til hans fire sønner plutselig døde få år senere. Og da livet utenom politikken endelig syntes harmonisk, ble han i slutten av sekstiårene rammet av en smertefull sykdom som stadig sterkere skulle prege hans gjenværende tolv leveår.

Reiulf Steen ble kort sagt påkjørt av tragedie etter tragedie. Han falt og falt. Men han reiste seg, nærmest mirakuløst, alltid opp igjen. Og han gikk alltid videre etterpå. Triumfen mellom alle tragediene ble at han, fra sitt enkle startpunkt i livet og tross alle senere tilbakeslag senere, var den han var og ble det han ble. Han var et sjeldent engasjert menneske - som ble en for Norge og Ap sjeldent visjonær og viktig politiker.

Reiulf Steen ble født 16. august 1933 i Hurum, som et ektefødt barn av norsk arbeiderbevegelse. Faren var fabrikkarbeider - og moren måtte bli det dagen etter sin manns død. Politisk aktiv var Reiulf Steen fra slutten av 1940-tallet og like til 2010-tallet. Toppolitiker var han fra begynnelsen av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet. Det er mange temaer fra Reiulf Steens virke i toppolitikken som er vel verdt en kritisk diskusjon- både hva angår saker, mennesker og politiske kamper. Jeg skal komme tilbake til flest mulig av dem i biografien neste år. Her og nå skal jeg i stedet skrive litt om hva som gjør ham til en sjeldent interessant hovedperson for en historisk biografi. At han er det skyldes ikke primært de mange høye vervene han fikk - selv om han altså hadde vært partiformann i Norges største parti, statsråd og en ledende stortingspolitiker gjennom flere tiår. Det skyldes nok dels den sjeldent sterke koblingen mellom liv og politikk, og dels den allerede omtalte vekslingen mellom triumf og tragedie både i livet og politikken. Samt selvsagt de mange interessante mennesker han møtte, de mange viktige sakene han engasjerte seg for, og de mange politiske kampene han utkjempet.

Viktigst er det likevel at Reiulf Steen var en sjeldent perspektivrik politiker som vi har hatt få av i de siste 50 årenes norgeshistorie. Han var en partipolitiker som med sine talegaver og skriveevner kunne engasjere meningsfeller og meningsmotstandere både innenfor og utenfor eget parti, og som evnet å tenke ideologisk selv i vår ofte teknokratiske tid. Samtidig var han et medmenneske som alltid fastholdt sitt sterke engasjement for menneskene og samfunnet her i Norge - og som alltid klarte å kombinere det med et like sterkt engasjement for menneskene og utviklingen i andre land. Mange både i og utenfor Ap var uenig med Reiulf Steen da han både i 1972 og 1994 sa ja til norsk deltakelse i EF og EU. Han tapte da også begge gangene. Men få trakk i tvil at han med sine perspektiver på utviklingen av Norge som en del av Vest-Europa og Vest-Europa som en del av et større globalt fellesskap, var en sjeldent visjonær stemme i debatten. Reiulf Steen forble alltid en engasjert tilhenger av demokrati, utvikling og fredsarbeid - det være seg i Vest-Europa, i Latin-Amerika eller i Sør-Afrika.

Det er i ettertid liten tvil om at kompromissløsningen iverksatt på Aps landsmøte i 1975, med en maktdeling mellom Reiulf Steen som partiformann og Odvar Nordli som «kommende statsministerkandidat», etter valgseieren i 1977 kom til å fungere dårlig. Reiulf Steens partiformannsperiode endte med et politisk havari for formannen og et svært dårlig resultat for partiet ved valget i 1981. Årsakene var sammensatte, og lederansvaret må Reiulf Steen dele med flere andre sentrale aktører. Hva partiet burde gjort i 1975 forblir omstridt. For noen var hovedproblemet at Reiulf Steen ble valgt til partiformann; for andre var det at han ikke ble valgt til statsminister. Hadde han da eller på et annet tidspunkt i sin karriere fått sjansen som statsminister, ville det vært et spennende valg. Om det ville blitt et godt valg for partiet og/eller for landet er langt mer usikkert, og det får vi aldri vite. Reiulf Steen fikk, som den eneste av Aps partiledere fra de siste 90 årene, aldri sjansen til å bli statsminister.

En trist avslutning på perioden til partiformannen som aldri fikk bli statsminister, har kanskje skygget for at hans betydning for partiet likevel ble stor. Som AUF-formann på begynnelsen av 1960-tallet møtte Reiulf Steen en på mange måter lukket og stivnet partioligarki, som partiformann Einar Gerhardsen og partisekretær Haakon Lie hver sin måte kom til å symbolisere. Som nestformann gjennom ti år og partiformann gjennom seks år arbeidet Steen senere for å modernisere og demokratisere Ap - til et åpent og levende parti med mer diskusjon og større takhøyde. Det måtte til om partiet skulle vinne appell hos en ny ungdomsgenerasjon og i et nytt samfunn med svakere klassebevissthet. At Ap klarte den overgangen så godt som partiet gjorde, er en sterkt medvirkende årsak til at partiet i Norge har holdt stillingen så godt som det har gjort. Partiet er skyldig Reiulf Steen en stor takk for det - og for hans innsats for å holde partiet samlet over den krisen som EF-avstemningen i 1972 og katastrofevalget i 1973 førte partiet ut i. Som ja-mann med hjertet på venstre side, kom han i årene etterpå til å spille en svært viktig brobyggerrolle i et splittet parti.

Som partiformann ble Reiulf Steen av ulike årsaker ikke en av de største. Som tidligere partiformann er han klart blant de mest betydelige. Reiulf Steen forble en ledende stortingspolitiker i en årrekke, og fulgte senere opp sitt engasjement blant annet som ambassadør i Chile, formann for Helsingsforskomiteen og leder for Norsk Folkehjelp. Han skrev mellom utallige artikler en rekke svært lesverdige bøker om ulike temaer fra politikk og samfunnsliv, og ble en viktig kilde for ulike forskere og studenter som banket på hans dør. Han ga aldri opp sitt engasjement for andre mennesker i samtiden - eller sin optimisme for fremtiden. Han følte sterkt med de pårørendes lidelser etter terrorangrepet 22. juli 2011, men fant ny optimisme i den måten både ledende politikere, overlevende ungdomspolitikere og befolkningen for øvrig senere håndterte saken.

Selv på dager da sykdommen formørket hans tilværelse, lyste det store lyset i hans liv opp. Hun het Inés. De møttes en dag på 1970-tallet, giftet seg en januardag i 1980 - og levde lykkelig sammen til døden skilte dem ad torsdag denne uken. Gleden over Inés, samt over både hans og hennes barn og barnebarn, bidro til at Reiulf Steen endelig hadde funnet fred i sinnet da kroppen ikke orket mer. Reaksjoner fra fjern og nær bekreftet i går at fattiggutten fra Hurum ble en politiker og et menneske som sjeldent mange kjente og ukjente vil savne og huske. Slik triumferte han til slutt også over den siste tragedien.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.