Trollet sprekker

DET ER MED

Dagbladet som med trollene i folkeeventyrene: De har god nese for å lukte kristenmannsblod. Blant de 257 jeg gjennom min tid som helseminister har oppnevnt til styrer, råd og utvalg har avisen funnet 8 kristne. Men hva i all verden er galt med det? Folk taper vel ikke sin faglighet, kompetanse, og erfaring fordi man har et kristent livssyn. Og det blir ingen ensretting av at også folk med et kristent ståsted blir representert.

Nei,

Dagbladets «avsløring» 17. juni avslører ingen andre enn Dagbladet selv; Også det som i folkeeventyrene: Trollet sprekker når det kommer ut i lyset.