Trond Helleland, Høyres kulturpolitiske talsmann:

- Det er ikke krise i NRK!

- Dersom heller ikke det nye styret greier jobben, har kulturminister Ellen Horn det hele og fulle ansvaret. Etter min mening burde hun ha benyttet anledningen til å bytte ut hele NRK-styret. Det tidligere styrets arbeid med å finne ny kringkastingssjef er en eneste lang skandale. Hvert ord som ble sagt på styremøtene, endte i Dagbladet dagen etter. Spørsmålet er om lekkasjene fortsetter når det nye styret begynner sitt arbeid. Fortsetter de, har statsråd Horn et svært stort problem.