Trond-Viggo blir kultursjef

Trond-Viggo Torgersen blir sjef for en ny kulturavdeling som opprettes for å styrke NRK2 i konkurransen om unge, voksne tv-seere.

Torgersens jobb som kanalsjef blir dermed gjort om til en rein programsjefsstilling. Målet er å få til et bedre koordinert programtilbud for NRK1 og NRK2.

Kulturavdelingen blir den femte programavdelingen i NRK Fjernsynet, og skal levere programmer til begge kanaler. Kulturavdelingen skal både styrke NRK2 som en kanal for unge voksne seere og styrke underholdningstilbudet.

Avdelingen skal dessuten bidra til å styrke NRK1 som en bred kanal med den tradisjonelle allmennkringkastingsprofilen.

Samtidig etablerer fjernsynsdirektør Hans-Tore Bjerkaas en ny programredaksjon som skal gi de to kanalene større slagkraft i markedet mot de kommersielle tv-kanalene.