Tronds KUL-kameraderi

PROFESSOR Trond Nordby sier han aldri har vært medlem av Kommunistisk Universitetslag, KUL, slik jeg hevdet i en kommentar sist fredag. Han har heller ikke vært venn av Gerd-Liv Valla noen gang. Det siste har jeg ikke påstått. Jeg har kalt dem kamerater, som jeg har forstått er en hedersbetegnelse mellom kommunister.Nordby hevder også at han har prøvd å formidle opplysningen direkte, men at min sykkel skramlet for mye, og at jeg kanskje ikke hørte det. Men problemet med de kommunistiske cellene med revolusjonære ambisjoner var jo at de ikke opererte med åpne medlemslister som kunne sjekkes av POT og andre politiske fiender i samtid, og historikere og journalister i ettertid. Et kjennetgen ved KUL var at de var omgitt av sympere fra studiesirkler og andre tilliggende herligheter som utgjorde et særpreget miljø av frittsvevende elementer langt inn i SV på universitetet.

TROND NORDBYS «partibok» i KUL er kanskje ikke-eksisterende, Men som Andreas Hompland har sagt: Der to eller tre KUL\'ere var og er samlet i teoretisk og ofte lystig lag, var og er han alltid midt blant dem. Om det betyr at han er eller var KUL\'er kan han jo fortelle meg neste gang vi sykler forbi hverandre. Nå har jeg nemlig ny sykkel.