Tror de har funnet ukjent Obstfelder-dikt

«Der dør blomster i mit sind» funnet blant Munchs gamle papirer.

(Dagbladet.no): - Munch tok vare på alt mulig, sier forskningsbibliotekar, Lasse Jacobsen, ved Munch-museet til Dagbladet.no.

I arkivet på Munch-museet fant de et gulnet, håndskrevet hefte, merket med «Obstfelder?». Ifølge ABC nyheter inneholder heftet 20 dikt, hvorav mange finnes i Sigbjørn Obstfelders debutsamling «Dikte» (1893).

Flere av diktene var noe annerledes enn i den publiserte samlingen, men ett av dem har verken Jacobsen eller Obstfelder-biograf Hanne Lillebo sett noe annet sted.

- Etter å ha sammenlignet håndskriften med materialet som finnes i Nasjonalbiliotekets håndskriftsamling var jeg sikker i min sak: Diktene var skrevet for hånd av Sigbjørn Obstfelder selv, sier Jacobsen til ABC Nyheter.

Ukjent dikt

Flere av diktene var noe annerledes enn i den publiserte samlingen, og en del har nok aldri blitt publisert i det hele tatt. Ett av diktene hadde verken Jacobsen eller Obstfelder-biograf sett før i det hele tatt.

Diktet bærer navnet «Blomster i mitt sind» og er sannsynligvis ett hittil ukjent, upublisert dikt av den kjente, norske poeten, som blant annet er kjent for diktet «Jeg ser».

Les diktet

UKJENT DIKT: Sigbjørn Obstfelder lånte trolig ut en tidlig versjon av sin første diktsamling til Edvard Munch. I den var et dikt som aldri ble publisert, og som trolig har vært ukjent for andre enn de som så stensilen. Foto: SCANPIX
UKJENT DIKT: Sigbjørn Obstfelder lånte trolig ut en tidlig versjon av sin første diktsamling til Edvard Munch. I den var et dikt som aldri ble publisert, og som trolig har vært ukjent for andre enn de som så stensilen. Foto: SCANPIX Vis mer

Her kan du lese det selv, og se om du kjenner det igjen:Der dør blomster i mit sind

Der dør blomster i mit sind, ja
Der dør blomster i mit sind, ja
Der dør blomster, dør.
Kom jeg engang ud herfra, hvad
ville så verden være? Vi er jo selv
verden. Verden er som vi er. Det
er speilrefle[k]sion.
Nat! Du er bange for mig!
Du er bange for den eneste fornuf-
tige her i huset. Hvide nat!
Har du din jomfrudom?
Nat! Du har stjålet. Derfor
går du og lurer i mørke. Du
har stjålet den hvide svane. Du
har stjålet den mægtige klarhed.
Nat! Du har røvet. Du har
røvet min forstand.
Nat! Vorherre er i skyerne.
Er du ræd?

- Jeg klarer ikke å gjenkjenne det, og etter det man kjenner til er det ikke publisert før. Men det er vanskelig å si helt sikkert, for det er et stort materiale etter Obstfelder på Nasjonalbiblioteket, sier Obstfelder-biograf Hanne Lillebo.

Bortsett fra dette diktet, er så og si alle diktene i heftet publisert, enten i «Dikte» eller i senere utgivelser.

- Men det som er interessant, er at en del av diktene i heftet er andre varianter av diktene enn de som er publisert. Det gjør det også vanskelig å kjenne dem igjen, sier Lillebo.

Gikk på rundgang i miljøet

At heftet ble funnet blant Munchs papirer, er ikke så rart.

- Munch hadde mye med Obstfelder å gjøre, fordi han skulle lage tegninger til debutsamlingen hans. Han var en god venn av Obstfelder, som også skrev om Munch i Samtiden og holdt foredrag om ham i Studentersamfundet. Christiania var en liten by på den tiden, sier Jacobsen til Dagbladet.no.

Han tror at heftet med det trolig ukjente diktet var en tidlig versjon av debutsamlingen, som gikk på rundgang i miljøet til Munch og Obstfelder.

- Det finnes mange slike små håndskrevne ark av Obstfelder. Det fungerte nok som en stensil, et renskrevet lesemanus. Munch har vel hatt det liggende og ikke levert det videre, tror Jacobsen.

Har du sett diktet før?

<B>VENNER: Edvard Munch og Sigbjørn Obstfelder hørte til samme vennekrets. Her har Munch tegnet Obstfelder sammen med Gustav Vigeland. Bildet var en del av en utstilling ved Munch-museet i 2004.