Tror ikke verden går til helvete

I FORMIDDAG presenterer Lester R. Brown Jordens tilstand 2000 sammen med miljøvernminister Guro Fjellanger. I rapporten fra den amerikanske forskningsinstitusjonen beskrives stigende temperaturer, befolkningsvekst, matmangel, ødeleggende stormer, smeltende isbreer og biologisk utarming som symptomer på at jordas helse er skral - og at det skal bli verre. Mye verre.

- Problemet er at det ikke er sant, sier Bjørn Lomborg, universitetslektor i Århus i Danmark. Lomborg skapte furore i nabolandet da han for et par år siden gikk inn i grunnlaget for det han omtaler som «Den store klagen»: over at det går dårlig med miljøet her på jorda og at vi er på vei mot katastrofen og undergangen - i hurtigtogsfart.

DEN GAMLE GREENPEACEREN Lomborg og hans medstatistikere kom nemlig til det motsatte resultatet da de studerte det tilgjengelige materialet om klodens tilstand: Menneskeheten har fått det bedre på nesten alle målbare, fysiske indikatorer. Og det går stadig bedre.

- I 1970 sultet 35 prosent av verdens befolkning. I 1990 var tallet 20 prosent. I 2010 regner FN med at 12 prosent av verdens befolkning vil sulte. Lester Brown har hevdet at matvareproduksjonen ikke vil holde tritt med befolkningsveksten i verden siden tidlig på 70-tallet. Men tallene viser akkurat det motsatte, noe organisasjoner som FN og Verdensbanken også anerkjenner: Det vil bli stadig mer mat til stadig flere folk - og maten vil bli stadig billigere, sier Lomborg.

ET DYKK I ARKIVET for de ti siste årene bekrefter Lomborgs påstand om det rituelle ved Lester Browns fortelling om at verden går ad undas: I 1991 økte faren for hungersnød. I 1994 mente Worldwatch de hadde bevisene for at jordas yteevne var overskredet. I 1995 hevdet Brown at framtidas fredstrussel vil komme fra mangelen på mat og ikke militær aggresjon. Det samme sa han i 1996. I 1997 gikk bekymringen på at befolkningsveksten og den økte velstanden i Asia ville sprenge grensene for hva kloden kan produsere av mat. Mens 1998 ble karakterisert som et katastrofeår for miljøet.

- Brown har spådd sammenbruddet i årevis. Spådommene har ikke slått til. Hvor mye lenger er han troverdig? Hvor lenge skal man si det samme uten å ta hensyn til at vi har opplevd fantastiske forbedringer i verden og at vi er inne i en grunnleggende positiv utvikling? spør Bjørn Lomborg.

- Mener du at det ikke eksisterer miljøproblemer i verden?

- Selvsagt eksisterer de. Men at det finnes problemer, betyr ikke automatisk at alt går til helvete. Jeg mener at man skal være kritisk til påstandene og at man bør vurdere hva som er viktige og hva som er uviktige problemer. Særlig når mange av dem blir mindre og mindre.

- Vi er ikke dommedagsprofeter
- Vi er ikke dommedagsprofeter Vis mer

- Hva mener du er de viktigste problemene i verden i dag?

- 1,3 milliarder mennesker er fattige i verden i dag, og dette er en enorm utfordring for hele verdenssamfunnet - som blant annet kunne avhjelpes ved at de fattige landene fikk lov til å eksportere sine (mat)varer som de ville. Ulempen ved å fokusere så ensidig på miljøet, er at det tar fokus bort fra for eksempel fattigdomsproblemet. Man må altså velge hva som er viktigst og finne ut hva som er vesentlige problemer - og så bruke energien der det er noen vits, sier Lomborg.

Han mener Lester Brown og Worldwatch har mange gode poenger på lokale problemstillinger, som at mange u-land bruker vannressursene og skogene sine uansvarlig. Tilgang på rent vann og kloakksystem er reelle problemstillinger i mange land, mener Lomborg.

ET AV MILJØPROBLEMENE Lomborg mener det er meningsløst å bekymre seg særlig over, er avfall og søppel.

- Selv om det ser bekymringsfullt ut med fulle containere og søppelfyllinger, er dette et lite problem - som det ville vært fantastisk kostbart å gjøre noe med. Danmarks samlede produksjon av avfall for hele det neste hundreåret ville for eksempel fylle en søppelgrav som var 33 meter dyp og 2,5 km lang i begge retninger.

Forurensning er et annet område Lomborg er kritisk til i Browns dystopier. Lomborg ser på økende partikkelforurensning i de rike landene som et reelt problem. Men, mens Brown får det til å høres ut som om situasjonen blir verre og verre, mener Lomborg å kunne påvise at det mange steder ikke har vært reinere på hundrevis av år. I London har det ikke vært så lite svovel og sot i lufta siden 1650. I København er svovelforurensningen ti ganger mindre i dag enn i 1850. Blyinnholdet har falt med 97 prosent siden 1982.

KLIMAENDRINGER er et annet felt Lomborg har interessert seg for. Han mener drivhuseffekten er ytterst tvilsom.

- Og ser vi litt bakover i tid, finner vi at klimaforskerne på 60-tallet bekymret seg for en ny istid. Hva om vi hadde fulgt opp deres bekymring med tiltak for å gjøre jorda varmere - når man i dag mener oppvarming er problemet?

Lomborg mener ikke man skal oppgi en aktiv miljøpolitikk selv om miljøklagen etter hans syn ikke er sann. Men man må altså stille sterkere krav til dokumentasjon.

Og, som han avslutter med i en kronikk i avisa Politiken:

«Man kan godt være

for miljøet uten å være pessimist. Verden er ikke i ferd med å gå under. Ressursene er ikke i ferd med å tørke ut. Vi etterlater faktisk jorda som et bedre sted å leve enn den var da vi mottok den.

Nyt det.»

«Danmarks samlede produksjon av avfall for hele det neste hundreåret ville for eksempel fylle en søppelgrav som var 33 meter dyp og 2,5 km lang i begge retninger».BJØRN LOMBORG

universitetslektor

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 496808393


Varnish cache server