Trosfrihet?

KRISTEN-KONVERTERING: «Når fanden leser Bibelen» kalte direktør Terje Sjeggestad i Utlendingsnemnda (UNE) sitt svarinnlegg til Dag Hareide i Dagbladet den 9. juli. Det må bety at Hareide er fanden og Sjeggestad den som skriver Bibelen. Da er det godt vi nå har mulighet til å legge selve «grunnteksten» ut på nettet, med tillatelse fra flyktningen «Ahmad», som debatten så langt grunnleggende har dreid seg om. Viktige dokumenter i saken hans kan leses på: www.dagbladet.no/art/kristendom/asylpolitikk/2578313/ og www.noas.org.

Ahmad har gått fra Islam til kristendom. Han er døpt, har stått fram offentlig, gått i kirken regelmessig, deltatt i daglige andakter, svart riktig når UNE har spurt om kristen kunnskap. Likevel har UNE "fastslått" at han ikke har omvendt seg. Han skal sendes tilbake til Afghanistan hvor man forfølger muslimer som omvender seg. Vi offentliggjør også Mellomkirkelig Råds (MKR) brev med kritikk av UNEs praksis elektronisk. Sjeggestad overser dette brevet, og påberoper seg MKRs støtte. Til slutt måtte MKR skrive i Dagbladet (1. juli) og be ham slutte å ta dem til inntekt for sin praksis.

UNE avgjorde saken etter noen timers møte i april. De har ikke tatt hensyn til folk som Fredik Klæbo, som har kjent Ahmad etter daglig omgang i to år. Klæbo har 25 års erfaring som spesialist i allmennmedisin. UNE anfører at Ahmad ikke er troverdig fordi han sier han ikke har hatt kontakt med familien. Når Klæbo har sett han gråte, har han vært fortvilet over at han ikke vet om foreldrene lever. UNE sier at kristenkunnskapen virker «tillært». Klæbo har opplevd ham ivrig i sin daglige Bibellesning. UNE sier det er overflatisk å begrunne omvendelsen med at kristendom står for fred og kjærlighet i motsetning til Islam. Ja, men for en som har levd i krig hele livet, kan en slik opplevelse være ekte nok. Bare på ett punkt finner UNE at han motsier seg selv. Det gjelder når han først traff kristne. Så viser det seg at UNE faktisk feilsiterer det Ahmad skriver (!), og slik konstruerer en motsigelse. UNE sier han virker ureflektert, samtidig som de sier han språklig er vanskelig å forstå med tolk. Klæbo som har hatt tid nok, har opplevd Ahmad som et dypt tenkende, reflektert menneske.

Vårt spørsmål, som Sjeggestad ikke har svart på er: 1) Hva vil skje om Ahmad fastholder sin tro ved tilbakereise til Afghanistan? Eller regner Sjeggestad med at han vil fornekte sin tro og dåp? 2) Hva vil skje når han møter et lokalsamfunn som vet om hans dåp? Vi vet enkelte kan anse dette som et så alvorlig angrep på Islam at de vil straffe ham. Da er hans motiver for å omvende seg irrelevant. Afghanistan er et land hvor lokalsamfunn ifølge UNHCR kan forfølge konvertitter «inntil det livstruende». Dypest sett gjelder dette Norges arbeid for trosfrihet i land som Afghanistan. Tro er ingen privat sak der. Trosfrihet innebærer dessuten rett til å ytre og organisere seg ifølge Menneskerettighetenes paragraf 18. Vi er enige med tidligere justisminister Odd Einar Dørum i at UNE trenger å skolere seg mer på dette punktet.