Trøtte typer klager på To trøtte typer

Kristelig Kringkastingslag (KKL) har de siste ukene fått en rekke klager fra tv-seere på banning i NRK.

Klagestrømmen har toppet seg omkring serien «To trøtte typer», men det er også henvendelser fra folk som opplever at det er mer og mer banning i nrk-programmene.

På bakgrunn av de mange henvendelser har KKL sendt en klage til NRK. Den har vært behandlet i Kringkastingsrådet, der et flertall av medlemmene godtok dramaavdelingens begrunnelse for bruken av banneord i denne serien.

I et svarbrev avviser NRK kritikken og begrunner dette blant annet med at kanalen anser det som en plikt å vise alle forhold i norsk samfunnsliv og at den har en provokatørrolle i samfunnet.

Forskningsleder Ann-Karin Bleivik i KKL er forbauset over NRKs argumentasjon. (NTB)