Troverdighet

UTDANNING: I Dagbladets lederartikkel 31. mai heter det at undertegnede, med sin markedsbakgrunn, har en kompetanse som er irrelevant for å vurdere Røde Kors\' situasjon i opinionen etter Graverrapportens knusende kritikk av Trygve Nordby og Ramin-Osmundsen.Til det vil jeg si: Da NRK ringte meg opp for å få en kommentar om organisasjonens omdømme etter at Graverrapporten ble offentliggjort, var det nettopp fordi de mente at jeg med min markedsbakgrunn har troverdighet til å uttale meg om dette spørsmålet. At den kommersielle tabloidavisen Dagbladet - i motsetning til statskanalen NRK - mener at min markedsfaglige bakgrunn er irrelevant, er et helt annet spørsmål.