Troverdigheten står på spill

Arbeiderpartiet mister sin kulturpolitiske troverdighet dersom partiet går hånd i hånd med Fremskrittspartiet og stemmer for Bjørvika i operasaken. Å gå inn for lokalisering i Bjørvika er ikke bare det samme som å utsette hele operasaken på ubestemt tid, det er også å gi opp rollen som et kulturelt ansvarlig parti.

Alle gode byutviklingsargumenter for Bjørvika til tross:

Er det et nytt, nasjonalt operabygg i Norge man er opptatt av, og innen den tidsfristen Arbeiderpartiet selv har satt seg, jubileumsåret 2005, er det bare ett lokaliseringsalternativ som er realistisk: Vestbanen.

  • Når Arbeiderpartiets stortingsgruppe onsdag den 22. april - også kalt operaens D-dag - tar en beslutning i operasaken, kommer det til å bli bråk. Det blir bråk innad med Oslo-partiet dersom man går for Vestbanen, og det blir bråk utad i norsk kulturliv dersom Arbeiderpartiet går sammen med Fremskrittspartiet om Bjørvika og i realiteten hindrer nytt operabygg i Norge.
  • Å gå inn for Bjørvika er nemlig det samme som å skyte hele operasaken ut i det blå. En opera i Bjørvika vil ikke kunne stå ferdig til år 2005, slik Arbeiderpartiet vil ha det i sitt langtidsprogram. For en opera i Bjørvika kommer til å kreve over 2,3 milliarder kroner i veiinvesteringer. Det er investeringer som ennå ikke er vedtatt, og som det vil bli vanskelig å vinne gehør for i Distrikts-Norge, for å si det mildt. Er noen i stand til å forestille seg hvordan en norsk distriktspolitiker som går inn for en tunnel i Oslo sentrum til et par milliarder kroner ser ut?
  • Det finnes gode krefter i Arbeiderpartiet som setter operaens, publikums og kulturens interesser høyt. Det er politikere for hvem det å få et nybygg innen år 2005 står sentralt. Vestbane-tilhengerne finner man helt på toppen av partiet, så høyt at partiets ledelse faktisk er splittet i synet på lokalisering.
  • For Bjørvika-tilhengerne er det byutvikling av Bjørvika-bydelen som står sentralt. For dem er operabygget bare en brekkstang til nye boliger, kontorer med mer. Det er få som er uenige med dem om at ikke en helt ny bydel i Bjørvika virker spennende. Men hvilket tidsaspekt snakker man om? Med også de negative erfaringene fra Galleri Oslo-fadesen i minne: Er Oslo, norsk økonomi og byggebransje moden for en videre og krevende sentrumsutvidelse østover? Er Bjørvika i det hele tatt godt nok utredet? Så lenge spørsmålene står ubesvarte, virker det helt uansvarlig å gjøre spørsmålet om ny opera avhengig av ny infrastruktur i Bjørvika.
  • At Fremskrittspartiets Carl I. Hagen vil ha opera i Bjørvika - og tivoli på Vestbanen - var bare å vente. Det var også forutsigbart at Ap's Britt Hildeng umiddelbart ble Hagens politiske sengekamerat i saken. Hagen har nemlig begynt posisjoneringen for sine østkantvelgere foran kommunevalget neste år. Men utspillspolitikeren Hagen kan man ikke ta på alvor. Han går den ene dagen mot offentlige milliardsluk, men er den neste for opera i Bjørvika og derved en senketunnel i en ubebodd Oslo-myr til 2,3 milliarder kroner!
  • Den reelle avgjørelsen i operasaken tas altså i Arbeiderpartiets stortingsgruppe i morgen. Selv om fraksjonen, Arbeiderpartiets fem medlemmer i komiteen på Stortinget, etter alt å dømme bestemte seg i går kveld.
  • Men hvis Arbeiderpartiet sammen med Fremskrittspartiets Vidar Kleppe, Jan Simonsen og Carl I. Hagen stemmer for Bjørvika og derved hindrer ny opera i Norge, har partiet ikke lenger noen kulturell troverdighet igjen.

Alle er enige om at lokaliseringsspørsmålet er en vanskelig sak for partiet. Det kan sågar være at stortingsgruppen går inn for det uvanlige skrittet å binde representantene til å stemme for ett felles lokaliseringsalternativ, Bjørvika.