Truer med søksmål

Kanalsjef Arne H. Krumsvik truer med et «betydelig søksmål» etter at Kanal4 ble pålagt å bytte navn. Se kanalens nye logo.

Fredrikstad tingrett har slått fast at Kanal4 ikke får beholde navnet sitt.

«Med en lyd som likner P4, med en jingel som er tilnærmet lik P4 og hvor det særlig er 4 tallet som framheves, virker det som om Kanal 4 bevisst søker å skjule for lytterne at det nå er en ny kanal som sender på samme frekvens», heter det i kjennelsen.

Og videre:

«Dette er slik retten ser det en etterlikning av P4s kjennetegn og produkt med fare for forveksling for å utnytte en annens innsats på urimelig måte».

Blir Kanal 24

- Du har kommet til Kanal 24, sier radiokanalens sjef, Arne H. Krumsvik, da Dagbladet.no ringer for å få kommentar.

Kanalen har allerede byttet navn til Kanal 24, og ny logo er klar. Nå begynner jobben med å få inn den nye logoen i avisannonser og på andre reklameeffekter.

- Det var ikke dette vi ønsket oss mest til jul. Vi skal prøve denne saken rettslig etter jul, men kan ikke bytte tilbake til det gamle navnet. Hvis vi får medhold, vil vi komme med et betydelig erstatningskrav mot P4, sier Krumsvik til Dagbladet.no.

Han har ikke rukket å lese rettens kjennelse, men sier han tar den til etterretning.

- Dette skjerper bare kamplysten. Vi har bedre radio og vesentlig bedre sendere enn P4. Vi har ingen interesse av å være lik P4. Det er viktig for både Kanal 24 og P4 at vi utvider antallet lyttere som hører på kommersiell radio. Det gjør vi ikke ved å kopiere hverandre.

Julepresang til P4

P4 gleder seg over en fin julepresang i dag.

- Vi er glade for å ha fått medhold i denne saken også. Vi forventer nå at Kanal4 endrer sitt navn i tråd med kjennelsen. Utfallet var som forventet etter at Næringslivets Konkurranseutvalg i så klare ordelag mente at Kanal4 drev i strid med god forretningsskikk og brøt markedsføringsloven, sier P4s kommunikasjonsdirektør Ole Tom Nomeland i en pressemelding på kanalens nettside.

Kanal 4 må betale

Ved siden av at kanalen må bytte navn, er «Kanal 4» dømt til å betale alle saksomkostninger.

Her er domsslutningen:

1. Kanal 4 Norge AS pålegges fra 1 januar 2004 klokka 0000 å stanse bruken av navnet Kanal 4 i sin markedsføring. Kanal 4 Norge AS kan avverge ikrafttredelsen ved innen samme frist å stille sikkerhet for mulig framtidig erstatningskrav til P4 Radio Hele Norge ASA for bruk av navnet med 20.000.000 –tjuemillioner- kroner.

2. Kanal 4 Norge AS pålegges fra 1 januar 2004 klokka 0000 å stanse bruken og markedsføringen av kanalens radiojingel.

3. Bestemmelsene i punkt 1 og 2 bortfaller dersom P4 Radio hele Norge ASA ikke innen 30 januar 2004 har reist søksmål om kravene i post 1 og 2.

4. Kanal 4 Norge AS erstatter P4 Radio Hele Norge ASA sakens omkostninger med 185.081,20 –ethundreogåttifemtusenogåttien20/100- kroner innen 2 –to uker. Fra forfall løper lovens rente.

Les hele kjennelsen (word).

NY LOGO: Dette er kanalens nye logo. De har også sikret seg nettadressen www.kanal24.no
TAPTE IGJEN: Kanal4 har byttet navn til Kanal 24. Her er radiosjef Arne H. Krumsvik i retten i går, da Borgarting lagmannsrett slo fast at P4 har lov til å stenge sine gamle frekvenser.