Trusler og steile fronter?

TONO: Onsdagens oppslag i Dagbladet om «steile fronter» mellom populærkomponistene og medlemmer i Norsk komponistforening, etter en debatt i Dagsnytt Atten mellom Bjørn Eidskog og undertegnede tirsdag, er villedende. De som hørte debatten, oppfattet forhåpentlig at det tvert imot foregikk en god dialog, om ulike interesser.At jeg i tillegg skal ha truet med å bli drosjesjåfør dersom jeg ikke får mer penger for musikken min, er mildest talt hentet ut av luften. Det er riktig at jeg forsøker å ta drosjelappen for å ha en attåtnæring som komponist, slik mange kunstnere innenfor alle genre må. Men Dagbladet har ingen dekning for å si at jeg er misfornøyd med egen Tono-avregning, eller for å kople denne opp mot mine yrkesplaner.