Trussel fra Sverige

OVERVÅKNING: Den 18. juni vedtok Sveriges Riksdag den omstridte FRA-lagen, som gir Försvarets radioanstalt (FRA) rett til å overvåke innholdet i all data-og telekommunikasjon som passerer Sveriges grenser. Det kan få alvorlige konsekvenser for norsk rettssikkerhet, i og med at det aller meste av internettrafikken til og fra Norge går gjennom Sverige.

IT-selskaper har allerede begynt å flytte ut fra Sverige etter Riksdagens avgjørelse. Google sammenligner FRA-lagen med internettkontrollsystemer som finnes i Kina og Saudi-Arabia, og den finske avdelingen av TeliaSonera har flyttet sine epost-servere fra Sverige til Finland for å beskytte den innenlandske epost-trafikken hos sine finske kunder mot svensk overvåkning.

I Norge har det den siste tiden vært en gryende debatt om datalagringsdirektivet, som innebærer overvåkning av hvem du ringer eller sender e-post til, og når du gjør det. FRA-lagen tar dette et syvmilsskritt videre og åpner for masseovervåkning av innholdet i all data-og telekommunikasjon som passerer Sveriges grenser. Försvarets radioanstalt har dermed frie tøyler til å lese innholdet i konfidensiell kommunikasjon mellom en nordmann og en tysker, så lenge datatrafikken går via Sverige.

Det er med andre ord ikke bare svenske borgere som går en orwelliansk fremtid i møte. Den norske regjeringen må snarest mulig gå i gang og kartlegge omfanget av den svenske FRA-lagen, og hvordan den vil gripe inn i nordmenns internetthverdag, slik at det kan settes igang tiltak for å beskytte nordmenns integritet og private kommunikasjon mot den svenske politistaten.