FÅR KRITIKK: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum kritiserte regjeringens forsvarssatsing. Nå får han svar på tiltale. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
FÅR KRITIKK: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum kritiserte regjeringens forsvarssatsing. Nå får han svar på tiltale. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

Debatt: Forsvaret

Trusselbildet kan ikke reverseres, Vedum

Sannheten er at Hæren får en større økning nå, enn det de har fått på lang tid.

Meninger

I Dagbladet 24. oktober maler Trygve Slagsvold Vedum (Sp) et skremmebilde der Hæren og Heimevernet kommer til å være det svakeste siden andre verdenskrig dersom langtidsplanen blir vedtatt. Sannheten er at Hæren får en større økning nå, enn det de har fått på lang tid.

Vi er glade for at Senterpartiet har valgt å komme tilbake til forhandlingsbordet. Det er i alles interesse at langtidsplanen er så bredt politisk forankret som mulig. Likevel sier Slagsvold Vedum at de er kritiske til det de kaller en uferdig plan.

Dette er et spesielt argument fra Senterparti-lederen, av flere grunner. For det første hevder han at «i stedet for å investere i materiell og soldater nå, ønsker regjeringen å utrede». Dette er direkte feil.

I langtidsplanen legger regjeringen til opp betydelige investeringer i Hæren. Mellom 5 og 6 milliarder kroner i fireårsperioden skal blant annet gå til innfasingen av stormpanservogner, nye soldatsystemer og det nye jegerkompaniet på Grensevakten. 2017-budsjettet alene innebærer mer penger til Hæren enn det de har fått de ti siste årene.

Det betyr likevel ikke at vi ikke bør ha en utredning av landmakten for å sørge for at den er best mulig innrettet for å møte det nye sikkerhetspolitiske bildet.

Siden Senterpartiet er opptatt av å spole alt tilbake til gamle dager er det verdt å minne om at de selv la ned fire HV-distrikt i 2007. Uansett er det å ønske seg tilbake til gamle dager en strategi som fungerer dårlig i forsvarssammenheng.

Hæren og Heimevernets rolle bør tilpasses vår tids utfordringer slik at vi kan sikre at deres kapasiteter gir mest mulig effekt. Dersom Senterpartiet virkelig er opptatt av landmakten, ville jeg tro at også de er interessert i å sørge for at de er relevante i fremtidens forsvar, og at det utstyret vi investerer i ikke er utdatert om få år.

Heimevernet består av dyktige og dedikerte soldater som stiller beredt til vakthold og sikring av militære og sivile objekter. Vedum tar feil når han hevder at det kuttes med 7000 mann.

I forsvarssjefens fagmilitære råd foreslås det å dimensjonere Heimevernet til det antallet vi faktisk har i dag. Han foreslo å kutte langt mer enn det regjeringen legger opp til i langtidsplanen – helt ned til 30 000 mann, mens det i langtidsplanen opprettholdes på 35 000.

Sjøheimevernet er en god, men dyr kapasitet sammenlignet med andre avdelinger i Heimevernet. Sjøheimevernets kommandostruktur er allerede lagt under HV-distriktene og Sjøheimevernets oppgaver kan utføres av Indre Kystvakt - også dette i tråd med forsvarssjefens fagmilitære råd.

Og siden Vedum refererer til forrige langtidsplan i sitt innlegg: Det er altså den samme langtidsplanen som la opp til et ambisjonsnivå som det ikke fantes politisk vilje til å betale for.

Det ville vært interessant om Vedum kunne redegjøre for hvordan han hadde tenkt å betale for artilleri, kampluftvern og stridsvogner, når de samtidig la opp til nullvekst i forsvarsbudsjettet.

I følge forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har han aldri hatt et bedre utgangspunkt for å skape et bærekraftig forsvar, enn det han har fått med denne planen.

Vedum har rett i at vi enten må prioritere annerledes, eller øke forsvarsbudsjettet dersom det skal gjøres endringer i planen. I og med at Senterpartiet ikke har historie for å bevilge de store pengene til Forsvaret, er det forståelig at det er andre prioriteringer de ønsker å gå for.

Vi er uenige i endringene som Senterpartiet ønsker å gjøre. Helheten i planen, og det gode utgangspunktet forsvarssjefen har blitt gitt, må være like godt når planen er vedtatt i Stortinget

Det er klart det vil komme endringer, men for Høyre er det viktigste at vi vedtar et helhetlig, styrket forsvar som det er reell politisk vilje til å betale for. Det har dessverre ikke vært tilfelle i de siste langtidsplanene.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.