Tsjekhovs søstre i ny drakt

De er fanget i et liv de ikke vil ha. De tror lykken er et annet sted. De tre generaldøtrene Olga, Masja og Irinas problemer er aktuelle i dagens Russland.

29. august åpner Ibsenfestivalen med en moderne versjon av Anton Tsjekhovs undergangsskildring «Tre søstre» fra 1901. Søstrene, spilt av Gisken Armand (39), Anneke von der Lippe (38) og Cecilie A. Mosli (29), drømmer om et bedre liv, men makter ikke glede seg over det de har.

Ifølge regissør Ole Anders Tandberg er det tristeste med stykket ikke at søstrenes drømmer knuses, men at de må forsone seg med at drømmene aldri blir oppfylt.

Moderne Russland

Regissør og scenograf Ole Anders Tandberg har valgt å legge handlingen til dagens Russland.

- Vi opplever oss veldig nær dette stoffet. Det skildrer våre liv, og vi har derfor valgt å gjøre det på denne måten. Handlingen utspiller seg i våre forestillinger om hvordan Russland er i dag, forklarer Tandberg.

- Søstrene går rundt og suller. De lengter til Moskva, men kommer seg ikke videre, sier Gisken Armand.

- Folk i Russland venter på tv, på penger og på bedre tider. De venter på forandring til det bedre, på samme måte som søstrene, supplerer Cecilie A. Mosli.

Åpen tekst

Siste prøvedag før ferien er skuespillerne ennå usikre på hvordan den endelige versjonen kommer til å bli. De forteller at det er tett mellom tårer og latter hos søstrene. Det er mange og sterke følelser.

- Tsjekhovs tekst er åpen for mange tolkninger. Til nå har vi gått i dybden på stoffet, og når vi kommer tilbake etter ferien at kan vi begynne å leke mer med teksten, forklarer Anneke von der Lippe. Cecilie A. Mosli er glad for å kunne ta fri fra prøvene:

- Søstrene er veldig virkelige. De krever mye, og da kan det bli godt med litt pause, sier hun.

- Som skuespillere er vi blitt veldig vant med å tulle med følelsene våre. Vi kaster oss utpå og er ikke redde for hverandre. Det er et privilegium, sier von der Lippe.

Handlingslammelse

Stykket følger søstrene gjennom mange år, gjennom mange forelskelser, konflikter og skuffelser. De tre skuespillerne er enige om at stykkets tematikk er aktuelt i dag, og at det stiller viktige spørsmål.

- Det er utfordrende å beskrive handlingslammelse i dagens samfunn, der det forventes så mye engasjement. Vi har sett konsekvensene av hva fundamentalistiske ideologier kan medføre, men etter hvert som vi blir voksne, føler vi likevel at vi må engasjere oss, sier Gisken Armand.

- Vi har sett alle de store ideologiene briste, og må spørre oss: Hva gjør vi nå? sier Anneke von der Lippe.

SLITNE, MEN FORNØYDE: - Det er morsomt å møte mine kolleger i dette stoffet. Her er det ingen som spiller hovedrollen, sier Anneke von der Lippe etter siste prøvedag før ferien. Von der Lippe (38), Gisken Armand (39) og Cecilie A. Mosli (29) spiller de tre søstrene i en moderne versjon av Tsjekhovs «Tre søstre».