Tull fra Språkrådet

Et bitte lite ord skaper nå full strid blant norske språkeksperter.

Professor i moderne nordiske språk Finn-Erik Vinje mener Norsk språk-råd opptrer kritikkløst overfor engelsk språk- dominans når rådet kan gå inn for at ordet «millennium» ikke skal bøyes i ordsammensetninger på norsk, som for eksempel i ordet «millenniumskifte».

Tøvete

På sitt kontor på Universitetet på Blindern sitter Vinje og rister på hodet av Norsk språkråds vedtak om at ordet «millennium» ikke skal bøyes i ordsammensetninger, slik regelen ellers er.

- Det er rett og slett ikke til å forstå at Norsk språkråd nå plutselig legger seg paddeflat for engelsk ordpåvirkning. Språkrådet har til og med lansert seg selv i aksjonen for språklig miljøvern, og har vært veldig opptatt av å fornorske engelske ord som «show» til «sjåv» og «pub» til «pøb». Når rådet kan vedta at et ord som «millennium» skal fortsette å hete «millennium» i ordsammensetninger på norsk, akkurat som på engelsk der det heter for eksempel «millennium day», har vi å gjøre med et knefall for makeligheten fra Språk-rådets side, framholder Finn-Erik Vinje.

Han mener rådet bør trekke normeringsvedtaket tilbake så fort som mulig.

Mønster

- I språknormerende praksis her hjemme er det vanlig å rette seg etter etablert mønstergruppe når man står overfor flere muligheter, eller vaklende praksis. I tilfellet millennium har vi et klart mønster på norsk. Det er bare å se på ordet «decennium» - tiår - som bøyes slik hovedregelen er for «-ium»-ord, som i «decennieskifte». Andre eksempler er «studium - studielån», «massemedium - massemediepolitikk», «akvarium - akvariefisk». Regelen har naturligvis en håndfull unntak, deriblant alle grunnstoffene. Men hovedmønsteret på norsk er at «-ium»-ord bøyes, understreker Vinje.

Språkprofessoren viser også til svensk og dansk, der sammensetningen heter «millennieskifte».

- Sveriges Radio har gått ut med pålegg om at det skal hete millennie-skifte, sier han.

Når Språkrådet har gjort et så hoderystende dumt vedtak, tror Vinje det kan henge sammen med at rådet mer har skult til hvordan norske journalister skriver ordet, enn at det har tenkt prinsipielt og fornuftig.

- Jeg har hørt at enkelte i fagnemnda allerede angrer på vedtaket. Men det dummeste er jo at Språkrådet fatter endelig vedtak om det skal hete «millennieskifte» eller «millenniumskifte» på norsk først på neste rådsmøte, som er i februar år 2000. For sikkerhets skyld lenge etter at vi har passert tusenårsskiftet, ler Finn-Erik Vinje.

OPPGITT: Profesoor Finn-Erik Vinje rister på hodet over Språkrådets bruk av «millennium».