Tull med tall

«Sju av ti som får den lumske sykdommen er jenter», skriver Dagbladet på forsiden fredag 25. april under overskriften «Unges ville sex-liv på helsa løs». Overskriften og resten av artikkelen bærer preg av en skremmende unøyaktig omgang med fakta og statistikk.

Artikkelen gir inntrykk av at det er unge jenter som står for «unges ville sex-liv». Dette er selvfølgelig tøv. Tallene viser hos hvem det blir påvist klamydiasmitte, men enhver som vet noe om eller gidder å sette seg inn i problemstillingen, vet at symptomene på klamydia merkes lettere hos jenter. Ansvarsfulle jenter oppsøker derfor oftere hjelpeapparatet enn guttene. Gutter kan i langt større grad gå med klamydiasmitte i årevis uten at de selv er klar over det, med de konsekvenser det får for partnere ved ubeskyttet sex. Ufrivillig barnløshet blir resultatet for mange.

I følge artikkelen ble 22.847 smittet i 2007. Dagbladet har så regnet ut at av disse blir 13 jenter og fem gutter smittet hver dag. Dette er feil! Tallene refererer til hvor mange som ble registrert som smittet. Mørketallene er store, noe som også kommer fram av artikkelens faktaboks hvor det riktig henvises til at så mange som mellom 60-80 prosent merker ingen symptomer, og mange av disse kommer derfor ikke med på statistikken over smittede.

Cecilie Melberg i Riksforbundet for seksuell opplysning, RFSU, uttaler i samme artikkel følgende; «– Utfordringen vår er at det kommer 17.000-18.000 nye unge i puberteten hvert år». Vel, utfordringen er nok større enn som så. Hvert årskull gutter og jenter født i Norge er på til sammen cirka 60.000, altså tre ganger så mange! Ikke alle i hvert årskull kommer samtidig i puberteten, men alle gjør det før eller siden.

Hvor er det blitt av kritiske media som dobbelt- og trippelsjekker data før de publiseres? Tabloid må ikke nødvendigvis bety uetterrettelig. Det er lov å tenke selv, eller er det ønsket om sensasjonsoppslag som er drivkraften for et så lemfeldig forhold til fakta?

Helsedirektoratets arbeid mot klamydiasmitte blant unge har i mange år vært en fiasko. Ett av de siste påfunnene (2005) var at når unge selv fikk utforme kondompakkene skulle det bidra til økt bruk, noe det ikke har gjort. Utformingen og fargene på kondompakkene er selvfølgelig ikke problemet.

Dessuten, henvendelser til Helsedirektoratet som ansvarlig myndighet blir ikke alltid besvart, om det er undertegnede eller ungdom som tar kontakt. Min eldste ubesvarte henvendelse om ungdom og seksualitet er fra februar 2003. Unge ringer og skriver til meg om samme erfaring.

Unge i dag vet selvfølgelig at de må bruke kondom for å unngå smitte – spør en hvilken som helst 16-åring. Det er imidlertid langt fra kunnskap til handling på dette området. Riktig handling krever trygghet i situasjonen, noe de færreste opplever å ha.

Fylla har skylda i mange av tilfellene, men unge som er seksuelt trygge har ikke primært sex under rus. De vet at den beste sexen oppleves nykter i rolige og trygge omgivelser, ikke på en hjemmealene-fest eller etter en kveld på byen med høyt alkoholinntak.

Ved klinikken har vi de siste seks årene brukt en stor del av vår arbeidstid på gratis opplysningsarbeid blant unge. Dessverre blir dette en dråpe i havet ut fra behovet. Sist uke måtte jeg avslå å stille opp for elever ved Elvebakken videregående skole i Oslo, tiden strekker ikke til. Jeg har stilt opp for elevene ved denne skolen allerede to ganger siste skoleår.

Seksualundervisningen gjør ikke unge trygge på egen seksualitet. Denne undervisningen, om den kan kalles det, har stått på stedet hvil siden jeg gikk på ungdomsskolen på slutten av 1960-tallet. Når skal politikere og andre med ansvar skjønne dette? Mer enn 40 år med ensidig fokus på de negative sidene av seksualiteten har ikke ført til tryggere sex, verken med tanke på uønsket graviditet eller spredningen av seksuelt overførbare infeksjoner som klamydia.

Mørkemenn og -kvinner, som tidligere helseminister og Kristelig folkeparti-leder Dagfinn Høybråten og hans likesinnede, har alt for lenge fått bestemme hva unge skal lære om sex. Saklig og fordomsfri kunnskap om sex har aldri vært et problem, mens overtro, fordommer og uvitenhet alltid har hindret framskritt, også på dette området. Skam dere!

Unge må lære hvordan å ha god sex for å bli trygge. Ungdom som er trygge på egen seksualitet vil med større sannsynlighet bruke kondom. Det er hovedsaklig de uopplyste og usikre som lar være å bruke kondom ved sex med en ny partner. Partnerens utbytte av sex med disse er nok deretter. Dessverre møter jeg mange av dem når de er i begynnelsen av 30-årene, da som klienter med seksuelle problemer, ofte med utgangspunkt i elendig parsex på grunn av manglende seksualkunnskap.