Tull om «Sex-kamp»

NÅR JEG i mitt debattinnlegg i Dagbladet 9. mai skriver; «Både i forskningsdatabasen og under listen av publikasjoner på egen CV, presenterer hun sine debattinnlegg i VG som forskningspublikasjoner!», så er det nettopp det Bente Træen gjør. Det kunne fakultetsdirektør ved Universitetet i Tromsø, Ola M. Johnsen, selv ha sett, om han hadde sjekket, før han i sitt innlegg 22. mai under tittelen «Sex-kampen», tar kollega, tannlege og professor Bente Træen i forsvar. Hvordan vil ellers Johnsen tolke følgende tekst som er hentet fra et søk på «Bente Træen» i seksjonen for Forskningsresultater i forskningsdatabasen Frida ved Universitetet i Oslo? Træen, Bente; Sørensen, Dagfinn. Gode sex-råd kan bli dyre. Verdens gang 2004. Træen, Bente; Sørensen, Dagfinn. Ja takk, vi vil bedras! Verdens gang 2004. Ved å se på Træens innlegg i VG med disse titlene, for henholdsvis 5. august og 23. juli 2004, ser en at de begge er debattinnlegg i avisa. Det er derfor verken misforstått tolkning av data registrert i forskningsdatabasen, eller en bevisst forvrenging av fakta fra min side, som Johnsen vil ha det til.

FORSKNINGSRESULTATER er for øvrig på hjemmesiden til Frida definert til å være; «informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter». Kommer også nå fakultetsdirektør Johnsen til å legge sitt debattinnlegg her i avisa til listen over forskningspublikasjoner på sin CV?

Til Johnsens påstand om at jeg skulle mene det er galt å bruke kvantitative metoder for å underbygge forskningsresultat, så kan jeg berolige med at så ikke er tilfelle. En forutsetning må imidlertid være at dataene en tar utgangspunkt i er representative og relevante.