- Tungtveiende argumenter som taler for å gripe inn

Medietilsynet kritisk til oppkjøpet av Edda Media i nytt høringsnotat. A-pressen er uenig i at det er lovstridig.

BLIR VURDERT: A-pressens oppkjøp av Edda Media blir gransket av både Konkurransetilsynet og Medietilsynet. Nå vil konsernsjef i A-pressen, Thor Gjermund Eriksen, få anledning til å svare på Medietilsynets høringsnotat. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix
BLIR VURDERT: A-pressens oppkjøp av Edda Media blir gransket av både Konkurransetilsynet og Medietilsynet. Nå vil konsernsjef i A-pressen, Thor Gjermund Eriksen, få anledning til å svare på Medietilsynets høringsnotat. Foto: Terje Bendiksby / ScanpixVis mer

(Dagbladet): I et høringsnotat sent ut av Medietilsynet i dag angående A-pressens oppkjøp av Edda Media, kommer det fram at tilsynet finner:

«(...) tungtveiende argumenter som taler for å gripe inn mot ervervet, og at tilsynet derfor skal benytte inngrepsfullmakten i denne saken.»

Medietilsynets innsigelser gjelder ikke det nasjonale markedet, men A-pressens eierstilling i medieregionene på østsiden og vestsiden av Oslofjorden.

Notatet skal nå ut på høring, med frist 23. mars 2012.

Konkurransetilsynet kritisk 17. februar skrev Dagbladet at også Konkurransetilsynet har varslet A-pressen og Mecom Europe om at det kan bli aktuelt å gripe inn mot oppkjøpet av Edda Media.

Oppkjøpet på 1,725 milliarder kroner kan nemlig være i strid med medieeierskapsloven, og må godkjennes av både Konkurransetilsynet og Medietilsynet.

- Betydelig eierstilling Nå vurderer altså også Medietilsynet å gripe inn.

Eierskapsbegrensningene på medieområdet innebærer blant annet at et mediekonsern gjennom oppkjøp ikke kan få kontroll over mer enn en tredel av det nasjonale markedet for aviser, radio eller tv, eller mer enn 60 prosent av et regionalt avismarked.

I sin foreløpige konklusjon sier Medietilsynet at det er nettopp eierandelen på det regionale markedet som er problemet med A-pressens oppkjøp.

Etter sammenslåingen vil nemlig A-pressen og Edda Media tilsammen få en andel på 87,6 prosent av opplaget medieregion Østviken (Østfold og det meste av Akershus) for 2011, og 73,6 prosent av opplaget i medieregion Vestviken (Telemark, Vestfold og Buskerud).

«(...) Ervervet av Edda Media medfører at A-pressen får en betydelig eierstilling i det regionale mediemarkedet for dagspressen, jf. medieeierskapsloven § 9 første ledd, jf. § 11. Medietilsynet anser videre at dette vil være i strid med lovens formål, jf. § 1», står det i høringsnotatet.

- Normalt å gripe inn Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i A-pressen, sier at han likevel opplever høringsnotatet som «åpent og reflekterende».

- Jeg er ikke overrasket, men uenig i at det at vi går over terskelverdien i to regioner, er i strid med loven. Vi vil gjøre rede for vår holdning, nemlig at dette derimot fremmer lovens formål - at lokalavisene skal stå sterkere og at vi skal få et større mediemangfold.

- Er dere forberedt på å redusere eierandelen, dersom Medietilsynet krever dette?

- Det er en diskusjon som skal tas på et senere tidspunkt, dette er et høringsnotat og ikke en konklusjon, sier Eriksen.

- Jeg tolker høringsnotatet som overordnet positiv til det nasjonale eierskapet og transaksjonen som helhet, presiserer konsernsjefen.

Benytter dagens lovverk Parallelt med at A-pressens oppkjøp vurderes av både Medietilsynet og Konkurransetilsynet, foregår det også en gjennomgang av dagens medieeierskapslov.

Medietilsynet presiserer imidlertid i høringsnotatet at oppkjøpet «utvilsomt» skal vurderes i lys av dagens lovverk:

Videre gjør de det klart at tilsynets vurdering ikke skal påvirkes av at lovverket nå utredes, blant annet fordi det er i en «tidlig fase»:

STRIDENS KJERNE: A-pressens oppkjøp av Edda Media kan være et brudd på medieeierskapsloven. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX
STRIDENS KJERNE: A-pressens oppkjøp av Edda Media kan være et brudd på medieeierskapsloven. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX Vis mer

«Medietilsynet er derfor av den oppfatning at det arbeidet som pågår ved medieeierskapsutredningen ikke kan tillegges vekt ved vurderingen av hvorvidt Medietilsynet bør gripe inn mot dette aktuelle ervervet.»

- Oppkjøp er ikke ulovlig før vi eventuelt har grepet inn, men det ligger en antagelse i loven som gjør at det vil være normalt at man griper inn i tilfeller hvor en aktør får andeler av markedet som er over grensene i loven, sa Medietilsynets direktør for konsesjon og tilsyn, Gudbrand Guthus, til Dagbladet i forrige uke.


VURDERER KJØPET: Medietilsynets direktør for konsesjon og tilsyn, Gudbrand Guthus Foto: Anders Grønneberg / Dagbladet
VURDERER KJØPET: Medietilsynets direktør for konsesjon og tilsyn, Gudbrand Guthus Foto: Anders Grønneberg / Dagbladet Vis mer