Tunneler må sikres bedre

Ingress

Meninger

Brannen i Gudvangatunnelen var meget dramatisk, men langt unna katastrofescenariene for slike ulykker. Når menneskeliv ikke gikk tapt, skyldes det tilfeldigheter, menneskelig snarrådighet og handlekraftig redningsmannskap.

Lange veitunneler er en sikkerhetsutfordring, men har også fjernet flaskehalser og gjort transport av mennesker og gods enklere innen regioner og mellom landsdeler. Og mer skal det bli. Det store prosjektet er ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Fjorder skal krysses av spektakulære bruer og tunneler gjennom fjell og under fjorder.

Flere av dagens mest trafikkerte tunneler var teknologiske pionerprosjekter som ble forsert av lokale ønsker og politiske løfter. Disse tunnelene er ikke på høyde med dagens krav til sikkerhet, og de er også preget av manglende vedlikehold. To hundre står på oppgraderings-lista, men midlene mangler. Mange kan være rene dødsfeller, men det er omtrent utenkelig at en tunnel som har etablert et nytt og raskere trafikkmønster skulle bli stengt igjen.

Nyere tunneler er blitt mindre trafikkfarlige med bedre lys, flere nødstasjoner og større sikring mot steinsprang. Men slike ferdselsårer er alltid en kalkulert risiko. Et grunnproblem er at mange bare har ett løp og er uten rømningsveier. Det gjelder særlig de undersjøiske tunnelene som i tillegg er uforsvarlig bratte.

Det er neppe grunn til å tro at kvalitet og sikkerhet vil øke dersom mer av tunnelbyggingen blir gjennomført som OPS-prosjekter og satt ut til entreprenører som lover rask gjennomføring og vinner anbudene med den billigste arbeidskraften.

Det kan skje ulykker med alle kjøretøy som bruker monstertunnelene. Men mange av de utenlandske vogntogene utgjør åpenbart en ekstra sikkerhetsrisiko som det må gripes sterkere fatt i umiddelbart. Det er til overmål dokumentert at uklare eierforhold, uverdige arbeids- og lønnsvilkår og dårlig materiell presser fram farlig og uvettig kjøring. Mot denne cowboy-virksomheten innenfor EØS-avtalen kjemper norsk transportnæring en ulik kamp.

Uten lastebiler stopper Norge, men da må politi og veimyndigheter ta sin del av ansvaret sammen med de ansvarlige aktørene.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.