Turist i massekulturen

INDIE-ROCK: Det føles noe underlig, må jeg innrømme, å bli beordret til politisk praksis (Dagbladet 24. januar) av en evigironisk dandyintellektuell (Kjetil Rolness) som har brukt store deler av sitt voksne liv på å tale varmt om det revolusjonære potensialet i stresslesser og skaisalonger.

Ifølge Rolness er det middelklassens smakshierarki som må omstyrtes, ikke selve klassestrukturene: Derfor foretrekker han også Beyoncé, ABBA og Michael Jackson framfor all verdens indierock – enda han som sosiolog burde vite at det ikke fins noe mer distingvert enn å tilegne seg vulgære verker på en distansert måte. Men like lite som Rolness har forstått Pierre Bourdieu, har han skjønt hva Jarvis Cocker mente med verselinja «everybody hates a tourist».

Indiekulturen er «bra for kapitalen», belærer Rolness, ettersom den fungerer som «idéverksted og utklekkingsanstalt for platebransjen». Det siste er delvis riktig. Indiemiljøer innenfor film, musikk og litteratur framstår i dag som en drivende kreativ kraft, et putrende reservoar av ideer og nyskaping, som kulturindustrien skamløst stjeler fra hver gang den trenger frisk rødfarge i kinnene. Men er det udelt «bra for kapitalen» at dens ukrenkelige prinsipp, profittlogikken, må settes ut av spill for at mediekonsernene skal bli tilført nye ideer? Denne ideologiske innrømmelsen gjør indiekulturen til kapitalismens sårbare hjerte – en sone som for all del må avpolitiseres, for systemets skyld.

Rolness har lagt sin skulder til hjulet. Men argumentene holder ikke. Når indierock av alle avskygninger fins et lite mp3-søk unna, nytter det ikke å tviholde på den gamle myten om at all indie er «lo-fi» og «skranglete», mens listepopen tilbyr «mangfold». Som The KLF viste i boka «The Manual: How to Have a Number One the Easy Way» for over 20 år siden, har «alle plater på topp ti (spesielt dem som når førsteplassen) langt mer til felles med hverandre enn med den sjangeren de måtte ha utviklet seg fra eller sprunget ut av». Bevisbyrden påhviler dem som ser det annerledes.