Tuskhandel på NRK TV

«Gjelsten betalte - NRK sendte» fortalte en Aftenposten-tittel i går. Selv om den påfølgende artikkelen nyanserte utsagnet, satte den nok en gang søkelys på NRKs uryddige programfinansiering.

  • Det spesielle er ikke at NRK1 inngikk en spesialavtale for å finansiere en idrettsoverføring. Det spesielle er at den lisensfinansierte TV-kanalen takket ja til senderettighetene for en VM-runde i offshore mot produksjonsmessige motytelser, og at tilbudet kom fra hele VM-sirkusets eier/rettighetshaver og dets - sett med norske øyne - idrettslige hovedaktør, Bjørn Rune Gjelsten. Idrett eller ei, Gjelstens «gave» kan og skal ikke betraktes som annet enn business, i form av billig markedsføring i landets sterkeste reklamemedium, den «reklamefrie» NRK1.
  • Tom Berntzen forsvarer NRK på så vel journalistisk som forretningsmessig grunnlag. «Vanlig praksis» er hans budskap, hvilket antakelig er korrekt og dermed bekrefter en betenkelig virkelighet. «Vanlig praksis» i NRKs TV-programfinansiering har i løpet av noen år kommet til å bety uklarhet om hvem som står bak det til enhver tid viste program. «Vanlig praksis» har kommet til å bety uklarhet om hva slags argumenter som veier tyngst i NRKs redaksjonelle prioriteringer. Det handler ikke bare om hvilke TV-programmer NRK velger å produsere/sende, det handler like mye om hvilke NRK avslår, og da befinner vi oss med ett svært tett på allmennkringkasterens eksistensbegrunnelse. Alle som eier eller anskaffer seg TV i dette landet plikter fortsatt å betale en NRK-avgift, det gjør denne uklarheten irriterende for seerne, men langt sterkere bør den føles som en plage av NRKs egne medarbeidere, som har sin integritet å ivareta.
  • Selvsagt burde NRK vært helfinansiert av den allmennhet institusjonen skal betjene. Når staten ikke aksepterer denne utgiften, burde tilleggsmidler vært hentet inn gjennom ordinært reklametid-salg, ikke uryddig sponsing. Den offentlige beskyttelsen av TV2 gjennom reklamemonopolet minner mest av alt om et gammeldags «kongelig privilegium» for handel, i dette tilfellet med TV-reklame. Med et pengeverpende TV2 som ufortrødent bryter konsesjonsvilkårene og et NRK som tvinges til tuskhandel, bør de ansvarlige - lovmakerne - ta tak i problemene med fornyet alvor.