TV 2 får mer kultur-kjeft

Men har endelig fått tilbud til ungdom.

Verken NRK eller TV 2 innfridde programforpliktelsene sine i 2007, mener Medietilsynet.

TV 2 får kritikk for å ha brutt kravet om egne kulturprogrammer og kravet om programmer for den samiske befolkningen.

Medietilsynet varsler sanksjoner for dette, og mener også at TV 2 i fjor brøt kravet om programmer for etniske minoriteter, framgår det av den såkalte allmennkringkastingsrapporten 2007.

I rapporten får NRK kritikk for ikke å innfri kravet til programmer for barn på radio og for å bruke for lite nynorsk.

NRK innfridde heller ikke når det gjelder samiskspråklige tilbud til barn i radio og til unge på TV.

NRK får også kritikk for å ha sendt for få distriktssendinger i radio og fjernsyn i helgene, og for få fjernsynssendinger for den samiske befolkningen i helgene.

- Glipper ofte

Allmennkringkasterne har i bytte mot visse programforpliktelser fått eneretter til nasjonalt dekkende kringkasting. Allmennkringkastingsrapporten 2007, som ble offentliggjort fredag, er Medietilsynets fjerde evaluering av allmennkringkasternes programforpliktelser.

ENDELIG NOE FOR UNGDOM: Med Lars Kristian Flemmen og Rachel Sowe i «Waschera» har TV 2 endelig fått et tilbud for ungdom. Foto: LARS MYHREN HOLAND
ENDELIG NOE FOR UNGDOM: Med Lars Kristian Flemmen og Rachel Sowe i «Waschera» har TV 2 endelig fått et tilbud for ungdom. Foto: LARS MYHREN HOLAND Vis mer

- Rapporten viser at allmennkringkasternes tilbud til barn og unge ofte glipper. Ikke overraskende er NRK flinkest i klassen, og gjør en viktig jobb som allmennkringkaster. Det avspeiles da også i NRKs tilbud til nettopp barn og unge. Men NRK innfrir likevel ikke kravet til programmer for barn på radio, sier rådgiver Live Nermoen i Medietilsynet.

Også ros til TV 2

TV 2 har tidligere fått sanksjon for brudd på kravet om ungdomsprogrammer, men tilsynet mener nå at TV 2 med programmet «Waschera» innfrir kravet om programmer for denne målgruppen.

- Det er positivt, sier Nermoen.

Medietilsynet mener radiokanalen P4 bryter konsesjonsvilkårene på flere punkter, men varsler bare sanksjoner mot kanalen for ett av disse bruddene. Bruddet gjelder programmer for barn og unge.

På de øvrige kritikkverdige punktene mener tilsynet at P4 har forbedret seg siden 2006 og varsler derfor ikke sanksjoner nå. Men tilsynet krever at P4 innfrir programløftene for 2008.

Kanal 24 har fått nye eiere og heter nå Radio Norge. De nye eierne får flere varsler om sanksjoner for den forrige eierens brudd på konsesjonsvilkårene for programvirksomheten i 2007, blant annet for brudd på kravet om programmer for barn i aldersgruppen 8-12 år.


(NTB)

TV 2 får mer kultur-kjeft