TV 2 fikk mildere straff fordi de stanset reklame

TV 2 er ilagt en bot på 70.000 kroner av Statens medieforvaltning etter å ha vist politisk reklame. Fjernsynskanalen fikk mild behandling ettersom de stanset visningen av reklamen etter å ha blitt advart mot å sende den.

TV Vest i Stavanger har fått ut en bot på 35.000 kroner for også å ha sendt politisk TV-reklame, melder NRK.

Gebyrenes størrelse er satt slik at de er noe høyere enn det begge TV-selskapene har tjent ved å sende reklamefilmene. Medieforvaltningen mener det er formildende at TV 2 stanset sendingen av reklamen etter å ha mottatt varsel fra forvaltningsorganet.

Derimot ble det i skjerpende retning lagt vekt på at TV Vest fortsatte å sende reklamefilmene etter at Medieforvaltningen hadde varslet fjernsynskanalen, skriver Statens medieforvaltning i en pressemelding.

Kringkastingsloven forbyr slik reklame i fjernsynet. TV 2 på sin side mener forbudet strider mot grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet.

TV 2 sendte politisk reklame for Fremskrittspartiet 27. og 28. august. TV Vest viste politisk reklame for Pensjonistpartiet i alt 7 dager fra 14. august.

(NTB)