SKAL OPP I PFU: TV 2 gransket i et stort antall saker om nevrokirurg Per Kristian Eide gjennom sin hjerneforskning på Rikshospitalet hadde utsatt pasienter for fare og påført dem varig skade. FOTO: Torbjørn Berg / Dagbladet og Universitetet i Oslo
SKAL OPP I PFU: TV 2 gransket i et stort antall saker om nevrokirurg Per Kristian Eide gjennom sin hjerneforskning på Rikshospitalet hadde utsatt pasienter for fare og påført dem varig skade. FOTO: Torbjørn Berg / Dagbladet og Universitetet i OsloVis mer

- TV 2 har fremstilt forskningen vår som lovløs naziforskning

Sier nevrokirurg Per Kristian Eide før skjebnemøte.

(Dagbladet): - TV 2 har fremstilt forskningen vår som lovløs naziforskning der tilsynelatende friske mennesker blir lurt med i et livsfarlig forskningsprosjekt, sier nevrokirurg Per Kristian Eide til Dagbladet.

Han forbereder seg nå på det som trolig blir et heftig møte i Pressens faglige utvalg i neste uke. Da behandles nemlig norgeshistoriens største presseklage. Det er forfatter og forlegger Anders Cappelen som har ført klagen i pennen - på vegne av kirurg Eide.

TV 2 gransket i et stort antall saker om Eide gjennom sin hjerneforskning på Rikshospitalet hadde utsatt pasienter for fare og påført dem varig skade.

Slik Dagbladet fortalte i morges, kommer Cappelen med kritikk og beskrivelser av kvinnelige TV 2-reportere. I den første innsendte PFU-klagen - som også ble sendt til Helsetilsynet før den ble revidert og sendt på nytt til PFU - bruker Cappelen blant annet karakteristikkene «trebarnsmor», «bare 25 år», «Frk. Detektiv-inspirert», «tettsittende genser» og «blondt, utslått hår».

Sjokk og vantro Eide går ikke inn i slike karakteristikker - men er sterkt kritisk til hvordan han ble behandlet av TV 2.

- TV 2 ringte meg på mobiltelefon på ettermiddagen dagen før publisering. Da var jeg på fotuttur i fjellheimen på Vestlandet. Utskriften av samtalen viser at TV 2 ikke konfronterte meg med en rekke av de alvorlige beskyldningene som ble publisert dagen etter. Jeg visste ikke hva som skulle komme, og henviste videre til avdelingsleder på sykehuset. Min reaksjon etter den første saken var sjokk og vantro, sier nevrokirurgen til Dagbladet.

Slik beskriver han selv forskningsprosjektet han leder:

- Det går ut på hjelpe pasienter med alvorlige hjernesykdommer, og hvor dagens behandling er mangelfull fordi sykdomsårsaken er dårlig forstått. Uten behandling medfører disse sykdommene hjerneskade, og i ytterste konsekvens alvorlig demens og død. Eneste tilgjengelige behandling i dag er hjernekirurgi med høy risiko. Målet er å åpne veien for utvikling av effektive medisiner som kan erstatte dagens kirurgiske behandling. Da er man avhengig av vevsprøver fra hjernen til pasienter som har disse sykdommene. Tilsvarende undersøkelser kan ikke gjennomføres i dyrestudier. Helsetilsynet konkluderte med at det var god vitenskapelig grunn for forskningsprosjektet, at forskningen var forsvarlig, og den kan fortsette forutsatt en endring i den skriftlige informasjonen til pasientene.
 
- Utelot fakta Han mener også at TV 2 utelot en rekke faktaopplysninger.

SKREV KLAGEN: Anders Cappelen får ros av kirurg Eide. Foto: Privat
SKREV KLAGEN: Anders Cappelen får ros av kirurg Eide. Foto: Privat Vis mer

- Alt de har publisert inneholder så mange faktafeil, misforståelser og utelatelser av sentrale opplysninger, at samtlige 70 nyhetssaker som er klaget inn for PFU bryter regelverket i Vær Varsom-plakaten på en rekke punkter, sier Eide.
 
- Hvordan synes du TV 2 har opptrådt mot deg etter publisering?

- TV 2 har vist seg å være ukorrigerbar. Selv ikke etter Helsetilsynets frifinning av sykehuset og meg på de viktigste punktene, har TV 2 rettet opp de mange grove feilene og usannhetene. Det finnes ingen vilje til selvkritikk. De samme inhabile journalistene har fått lov til å drive en kampanje mot meg i over to år, og publisert over 70 ødeleggende nyhetssaker.
 
Roser Cappelen Eide mener at TV 2 ikke har tatt noe initiativ for å finne en minnelig ordning - for å unngå en omfattende klagebehandling i PFU.

- Vurderer du rettslige skritt eller søksmål mot TV2?

- Nå skal først PFU få si sitt. Hvordan PFU behandler saken, blir viktig for hva jeg videre foretar meg.
 
- Anders Cappelen har fått oppmerksomhet fordi dette er den største PFU-klagen i historien. Hvordan har det vært for deg å jobbe med Cappelen på denne klagen?

- Jeg er glad for at Cappelen tok tak i denne saken slik han gjorde. Jeg tror en slik klage kan få en positiv betydning for norsk journalistikk.
 
- Kritikkverdige forhold Nyhetssjef Niklas Lysvåg i TV 2 sier til Dagbladet at TV 2 har avdekket kritikkverdige forhold rundt et hjerneforskningsprosjekt, som det var god grunn til å rette et kritisk søkelys mot.
 
- Hjerneblødningene som oppsto under forskningen ble ikke avviksmeldt slik professor Eide og OUS er forpliktet til. Flere pasienter forteller at de ikke ble informert om risikoen for hjerneblødning da de ble med på forskningsprosjektet, og pårørende forteller at de ikke kjente til forskningen før TV 2 tok kontakt med dem. Statens Helsetilsyn slo senere fast at forskningsprosjektet var i strid med Helseforskningsloven, sier Lysvåg.
 
- I en tre kvarters samtale med professor Eide dagen før publisering tok TV 2 opp de sentrale temaene med Eide, herunder  hjerneblødningene, informasjonen til pasientene om risiko ved å bli med, at det ikke var noen direkte medisinsk nytteverdi for den enkelte ved å bli med og informasjonen til de pårørende i etterkant. Eide var helt tydelig på at han ikke kom til å stille opp til intervju, og henviste videre til sin ledelse, sier Lysvåg.
 
- Utover dette avventer vi PFUs behandling før vi kommenterer saken ytterligere.

- Desinformasjon Eide reagerer på Lysvågs uttalelser.

- TV 2 og redaktør Niklas Lysvåg er ukorrigerbare, og fortsetter sin desinformasjon om forskningsprosjektet og rapporten fra Helsetilsynet, skriver nevrokirurgen i en e-post til Dagbladet.

- Helsetilsynet har fastslått at det ikke med sikkerhet kan fastslås hva som forårsaket to hjerneblødninger. De oppstod under en nødvendig og planlagt hjerneoperasjon, og hvor det samtidig ble tatt en vevsprøve for forskning. Selv etter rapporten fra Helsetilsynet, har ikke TV 2 villet korrigere beskyldningen. TV 2 har heller ikke villet fortelle publikum hva som var målet med forskningen: Å forbedre et mangelfullt behandlingstilbud til en gruppe pasienter med meget alvorlige hjernesykdommer. Etter to års gransning, konkluderte Helsetilsynet med to brudd på Helseforskningsloven. For det første at avviksmeldingen ikke ble meldt direkte fra Oslo Universitetssykehus (OUS) og meg som forskningsleder til Helsetilsynet. Faktum er at hendelsene ble meldt av meg i det elektroniske avvikssystemet til OUS, men altså ikke videresendt til Helsetilsynet. Det har sykehuset fått kritikk for, og dette er tatt til etterretning, skriver Eide.

- Det andre bruddet gjaldt informasjonsskrivet til pasientene. Helsetilsynet konkluderte med at det var mangelfullt, og at det må forbedres før forskningsprosjektet skulle fortsette. Informasjonsskrivet var godkjent av både Regionale komiteer for medisins og helsefaglig forskning (REK) og Oslo Universitetssykehus, skriver nevrokirurgen og legger til:

- Samtlige pasienter undertegnet på at de hadde mottatt den skriftlige informasjonen. Samtlige fikk også muntlig informasjon. Det ble ikke journalført hva som ble fortalt pasientene, og derfor vektla ikke Helsetilsynet dette i sin vurdering. Det er uansett feil at pasientene ikke ble informert om risiko. I den skriftlige pasientinformasjonen står det at deltagelse innebar «liten risiko», mener han.
 
- Niklas Lysvågs påstander om den tre kvarters samtalen dagen før publisering, er usanne, hevder Eide og fortsetter:

REAGERER: Nevrokirurg Per Kristian Eide er sterkt kritisk til TV 2s omtale av ham. Foto: Universitetet i Oslo
REAGERER: Nevrokirurg Per Kristian Eide er sterkt kritisk til TV 2s omtale av ham. Foto: Universitetet i Oslo Vis mer

- Heldigvis tok TV 2 samtalen opp på bånd. Utskriften dokumenterer at jeg ikke ble konfrontert med en rekke av de alvorlige anklagene TV 2 rettet mot meg dagen etter. Den dokumenterer også at jeg fortalte TV 2-journalist Hanne Taalesen at pasientene hadde en individuell nytteverdi av å delta i forskningsprosjektet.