SAKSØKES: TV 2 saksøkes for ærekrenkelser av nevrokirurg Per Kristian Eide, etter en rekke artikler om pasientskader i forbindelse med et forskningsprosjekt han ledet. Her er TV 2s advokat Vidar Strømme, tidligere TV 2-sjef Alf Hildrum (t.v), og TV 2-journalistene Sophie Lund Aaserud og Hanne Taalesen. FOTO: Heiko Junge / NTB Scanpix
SAKSØKES: TV 2 saksøkes for ærekrenkelser av nevrokirurg Per Kristian Eide, etter en rekke artikler om pasientskader i forbindelse med et forskningsprosjekt han ledet. Her er TV 2s advokat Vidar Strømme, tidligere TV 2-sjef Alf Hildrum (t.v), og TV 2-journalistene Sophie Lund Aaserud og Hanne Taalesen. FOTO: Heiko Junge / NTB ScanpixVis mer

TV 2 i rettssak mot kirurg: - ­Tolker enkeltsetninger og overskrifter i verste mening

TV 2s advokat sier at det ikke er fremsatt noen ærekrenkelser overhodet, og at det er pasientene som er offeret, ikke nevrokirugen. 

OSLO TINGRETT (Dagbladet): - Det TV 2 har ytret er riktig, sier Sigurd Holter Torp, advokat for TV 2, under tredje dag av rettssaken hvor hjernekirurg Per Kristian Eide saksøker kanalen for ærekrenkelser.

Eide krever millionbeløp i oppreisning etter at TV 2 publiserte en rekke saker hvor de gransket om han hadde utsatt pasienter for fare og påført dem varig hjerneskade under et forskningsprosjekt han sto bak.

Den første saken ble sendt høsten 2012. Eide mener TV 2 har fremsatt beskyldninger mot ham som ikke stemmer. Dette bestrider TV 2, og kanalens advokat mener det ikke foreligger noen ærekrenkelser i sakene som er publisert.

- Ingen ærekrenkelser

TV 2s advokat mener at utsagnene som er fremsatt i TV-innslag og nettavisartikler ikke er ærekrenkende, når de tolkes på riktig måte, og at det uansett ikke er noen rettsstridige ærekrenkelser.

- Eide tolker enkeltsetninger og overskrifter i verste mening. Han innfortolker ting som ikke er sagt. Korrekt tolkning viser at det ikke er fremsatt noen ærekrenkelser overhodet, sier Holter Torp.

Advokaten mener TV 2 har utført sitt samfunnsoppdrag gjennom grundig journalistikk, og påvist kritikkverdige forhold i en sak av sjeldent stor allmenn interesse.

Under rettssakens første dag sa Eides advokat, Per Danielsen fra Advokatfirmaet Danielsen og Co, at de ville bevise at journalistene hadde bygget saken på anonyme kilder som hadde en dårlig sak. Holter Torp sier i retten at TV 2 ikke bygger saken på anonyme kilder, men på dokumenter fra sykehuset og Eide selv.

Skader på pasienter

Eides advokat Per Danielsen mener TV 2 har fremsatt beskyldninger om at Eide blant annet har utført sterkt klanderverdige handlinger som har skadet pasienter og gjort inngrep i hjernen til friske personer som bare skulle inn til rutineundersøkelse.

Danielsen mener også at TV 2 har beskyldt Eide for å kanskje ha drept en pasient.

TV 2s advokat Sigurd Holter Torp mener på sin side at Eide og Oslo Universitetssykehus har endret forklaring på minst tre punkter. At de bestrider at biopsien, prøven som ble tatt av pasientene, forårsaket hjerneblødningene hos pasientene. At de hevder at prøven som ble tatt hadde nytteverdi for den enkelte pasienten, og at de hevder at ICP-måling, en trykkmåling i hjernen, ga for høy risiko.

- Det er ikke Eide som er offeret i denne saken. Det er pasientene som ikke var tilstrekkelig informert om hva de var med om, sier Holter Torp i retten.

I innledningsforedraget sa han at pasientene ikke var tilstrekkelig informert om risikoen for blødninger, skader og mulig død, som følge av prøven.

En granskning av Helsetilsynet konkluderte i 2015 med at forskningsprosjektet brøt med lovens krav om samtykke og meldeplikt. Helsetilsynet konkluderte også med at det var vitenskapelig grunnlag for forskningen, og at den kunne videreføres med endringer på de punktene som var i strid med loven, skriver fagbladet Journalisten.

Eides advokat, Per Danielsen, sier til Dagbladet at de er sterkt uenige i at pasientene ikke hadde blitt tilstrekelig opplyst om risikoen.

- TV 2s advokat holder seg til den skriftlige informasjonen. Men leger gir også muntlig informasjon, og det er gjort overfor alle pasienter. Helsetilsynet har også tatt utgangspunkt i den skriftlige informasjonen, og mente den skulle være mer utfyllende, sier han.

Krever over seks millioner

Eide saksøker både TV 2, ansvarlig redaktør Olav T. Sandnes , tidligere sjefredaktør og administrerende direktør Alf Ivar Hildrum, redaktør Jan Ove Årsæther, redaksjonssjef Per Niklas Lysvåg, samt journalistene Sophie Lund Aaserud, Hanne Taalesen og Jens Christian Nørve, og nyhetsoppleser Øyvind Brigg.

Eide krever erstatning fra hver av de saksøkte, opp mot fem millioner fra TV 2, opp mot 250.000 fra de saksøkte redaktørene, og opp mot 150.000 fra hver av de saksøkte journalistene.