VIL FORTSETTE: TV 2 kan få inntil 135 millioner kroner i statlig tilskudd i året hvis de får fortsette som kommersiell kringkaster. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
VIL FORTSETTE: TV 2 kan få inntil 135 millioner kroner i statlig tilskudd i året hvis de får fortsette som kommersiell kringkaster. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

TV 2 søker på å fortsette som kommersiell allmennkringkaster i siste liten. Kan få 135 mill. i året

Fristen går ut i dag.

TV 2 har søkt om å fortsette som kommersiell allmennkringkaster. Søknadsfristen for ny avtale med staten utløp lørdag.

- TV 2 har i 25 år vært tuftet på samfunnsoppdraget som kommersiell kringkaster og tilhørigheten til Bergen og Vestlandet. Dette ønsker vi å videreføre, sier sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.

MTG har også vært nevnt som en aktuell kandidat til å søke på avtalen. MTG Norge omfatter kanalene TV 3, Viasat 4 og TV 6, samt P4-gruppens radiokanaler.

TV 2 søkte ikke om ny avtale da den ble lyst ut i fjor fordi det ikke fulgte med noen statsstøtte. Siden den gang har Stortinget behandlet saken og kommet fram til at det skal tilbys pengestøtte for å kompensere for merutgiftene kanalen påføres som følge av kravene som stilles.

Når staten inngår en ny avtale med en TV-kanal, vil det kompenseres med inntil 135 millioner kroner per år i fem år. Den kanalen som får avtalen, kan altså få 675 millioner kroner fra staten i løpet av avtaleperioden.

- Det har stor verdi for publikum at det finnes ulike alternativer å velge mellom, og aktører med ulikt geografisk og redaksjonelt ståsted. Fortsatt konkurranse mellom allmennkringkasterne er avgjørende for å opprettholder bredde og kvalitet i tilbudet, mener Sandnes.

Blant kravene som stilles i utlysningen er at norskspråklige programmer må fylle minst 50 prosent av sendetiden og at hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen i kanalen må ligge i Norge og minst 100 kilometer fra Oslo.

(NTB)