TV 2 vil ha reklame midt i filmen

TV 2 ønsker seg reklamepauser i spillefilmen og under nyhetssendingene.

TV 2 mener reklameloverket i Norge er altfor stivbeint. I et brev til kulturminister Ellen Horn foreslår kanalen en rekke endringer, skriver Dagens Næringsliv.

I brevet ber TV 2 blant annet om å få avbryte spillefilmer og nyheter med reklameinnslag. Kanalen ønsker å reklamere for reseptfrie legemidler, og vil åpne for at legemiddelfirmaer skal kunne sponse fjernsynsprogrammer. I følge TV 2 vil endringene styrke de norske kringkasterne i konkurransen med utenlandske TV-kanaler.

Bakgrunnen for brevet er at kulturministeren har bedt TV 2 uttale seg om nye reklameformer i fjernsyn.