TV 2 vurderer å ikke søke konsesjon

Styret i TV 2 vurderer å ikke søke om ny konsesjon når dagens konsesjon går ut til nyttår 2003.

- Vi ønsker å søke, men vilkårene er så tøffe at vi er usikre på om vi kal gjøre det. Uansett vil TV 2 være et tv-selskap for framtiden, sa styreleder Harald Norvik etter styremøtet i dag.

Styret i TV 2 mener kravene som settes i Kulturdepartementets utlysning av konsesjonen er så vanskelige at det blir svært krevende å oppfylle dem og samtidig være en allmennkringkaster.

Digitalt fjernsyn vil for alvor komme som en sterk konkurrent i løpet av konsesjonsperioden på ti år.

Så alvorlig er tvilen at sjefredaktør Kåre Valebrokk kunne fortelle om de løselige planer som er lagt for et TV 2 uten konsesjon til å drive riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn.

- Målet vil være å beholde 50 prosent av reklameinntektene - 650 millioner kroner. En slik situasjon vil bety kostnadskutt og lavere distribuering. Vi har regnet på det, men ikke foretatt en kvalitetssikret gjennomgang, sa Valebrokk.

(NTB)