TV-aksjonen: Mangler 2.000 bøssebærere

Amnesty International Norge mangler 2.000 bøssebærere foran TV-aksjonen «Din innsats - andres frihet!» søndag. Til sammen 90.000 bøssebærere skal delta i aksjonen.

Aksjonsleder Anne-Beth Arnesen anslo overfor NTB i dag at Amnesty manglet rundt 2.000 bøssebærere på landsbasis. Men Arnesen sier at organisasjonen har tilstrekkelig med frivillige til at alle roder er fylt opp.

- Jeg synes tilgangen på bøssebærere har vært god. Det vi vil ha er flere bøssebærere i bybildet. Særlig trenger vi bøssebærere i Oslo, Drammen, Sandnes og Åsnes, sier aksjonsleder Arnesen. Aksjonslederen legger til at det alltid er ønskelig med flere bøssebærere i de store byene.

- Vi kan ikke få takket de som stiller som bøssebærere nok. Og folk som vil bære bøsser kan bare ta kontakt. For øvrig har vi fått god hjelp fra kunstnere og artister som har gitt ulike bidrag til aksjonen, sier Arnesen.

Hun vil ikke si noe om hvor mange penger Amnesty International Norge har satt seg som mål å samle inn i TV-aksjonen.

(NTB)