Tv-kjendiser fortsetter på NRK

Selv om NRK skal gjennomgå store økonomiske kutt neste år, vil de mest populære TV-kjendisene stå for underholdningen på NRK i tida framover.

NRK skal kutte minst 300 årsverk på kort sikt, og på lenger sikt kan det bli aktuelt å fjerne så mange som 1000 stillinger, skriver VG.

Dette skyldes budsjettoverskridelse på 159 millioner og den akutte økonomiske krisen i NRK.

NRK skal likevel ikke fornye reportoaret av Tv-verter. Claus Wiese, Tande-P, Hilde Hummelvoll og Petter Nome, Harald Eia og Bård Tufte Johansen skal fortsatt underholde seerne i helgene.

Strengt tatt er mange av dem ikke fast ansatt i NRK, men de fleste er freelancere med gode kontrakter, som er meget gode sammenlignet med de andre løsarbeiderne i de andre redaksjonene på Marienlyst, sier Leder for NRK-journalistene Thea Stabell til VG.