TV-skandaler vanlige i USA

Bård Tufte Johansen fikk seg en på trynet av Kenneth Sivertsen under opptakene til «Åpen Post» torsdag. Men han er ikke den første talk show-verten som får det til å renne over for sine gjester. I USA er det hverdagskost.

Den ultra-kontroversielle amerikanske pratmakeren og programlederen Geraldo Rivera, brakk nesa da en av gjestene slengte en stol i trynet på ham under et program i 1988.

Også Jerry Springer, Oprah Winfrey og Conan O'Brian har vært i klammeri med sine gjester .

Og selv om Bård Tufte Johansen og Harald Eia er harmløse i forhold til sine amerikanske kolleger, viser kritikken av programmet at Norge ikke er vant til denne typen programmer.

Offentlige «sprekker»

- Amerikanske talk show kalkulerer med risikoen for at gjester kan sprekke. Det øker uforutsigbarheten og gir programmene større troverdighet. Her hjemme har vi ingen tradisjon for å sprekke offentlig, sier faglig rådgiver ved journalistutdanningen i Oslo, Ole Christian Lagesen.

Han mener torsdagens episode gir grunn til å komme med noen generelle betraktninger rundt denne typen programmer.
- Enhver redaksjon er forpliktet til å vurdere det man utsetter en person for, i forhold til denne personens tilstand. Humoren er ikke et formål som i seg selv helliger ethvert middel, sier han.

Riktig beslutning

Kenneth Sivertsen har selv stått fram og fortalt at han i perioder er meget psykisk ustabil, og Lagesen mener redaksjonen hadde en spesiell forpliktelse overfor Kenneth Sivertsen, dersom de visste dette.

- Dersom man i slike tilfeller «gambler» med at det skal gå bra, er det etisk uriktig, sier han. Lagesen understreker imidlertid at han bare har annenhånds opplysninger når det gjelder torsdagens hendelse i NRK.

- Dersom noen reagerer negativt på selve konseptet, så er det fordi det virker fremmed i vår underholdningstradisjon. Den norske humoren er tradisjonelt langt mer forsiktig, sier den tidligere redaksjonssjefen i NRKs samfunnsavdeling.

- Synes du det var riktig at programmet ble stoppet?
- Ut fra det som sto i Dagbladet i går, vil jeg si ja. Her er det også snakk om å beskytte Kenneth Sivertsen mot seg selv.