TV1000 skal granskes

Viste voldelig grøsser før klokka 20.00.

(Dagbladet.no): Medietilsynet har bedt sine svenske kolleger granske TV1000. Kanalen viste en svært grov og voldelig grøsser på et tidspunkt da barn og ungdom er en stor seergruppe.

- I «Hostel: Part II» er det først og fremst volden som trekkes fram. Det er også drap av barn, og filmen har en del groteske scener, sier områdeleder i Medietilsynet, Gudbrand Guthus, til Dagbladet.

20. februar i år viste TV1000 den brutale filmen «Hostel: Part II» klokka åtte på kvelden. Enkelte versjoner av filmen fra 2007 er forbudt ved lov blant annet i Tyskland.

Den inneholder flere svært detaljerte voldshandlinger av den grove sorten. Blant annet vises nærgående tortur- og drapsscener hvor hode og penis kappes av. En scene viser et barn som blir drept, mens kjøttet blir skåret av en mann, og så spist, i en annen.

Dette har fått Medietilsynet til å reagere.

Grotesk tortur
Han har undertegnet brevet som nå er sendt til Granskningsnämnden för radio och TV i Sverige.

—Vi håper å gripe fatt i, og sette en stopper for, at sånne filmer blir sendt så tidlig, sier Guthus.

Ifølge norsk lov om kringkasting skal ikke filmer som kan være «skadelige for mindreåriges fysiske, psykiske og moralske utvikling» sendes før etter klokka 21 på kvelden, den såkalte vannskillebestemmelsen.

I brevet nevner Medietilsynet flere andre filmer fra kanalen TV1000 Action. Blant annet er titler som «Hostage» og «Dawn of the Dead» sendt klokka 12 og 18. Guthus mener denne saken kan se ut til ikke å være et engangstilfelle.

—Da er det et større problem, sier han.

Granskes i Sverige
Siden TV1000 er registrert i Sverige skal saken forfølges videre der. Saksbehandler Per Sandén opplyser til Dagbladet at den samme vannskillebestemmelsen gjelder i svensk lov. De skal nå se gjennom filmene for å avgjøre om TV1000 har handlet i strid med denne.

—Hvis vi konkluderer med at innholdet i filmen viser inngående voldsskildringer, som svensk lov sier ikke skal sendes før klokka 21, blir saken sendt videre til Justitiekansleren, sier Sandén.

Ombudet er Sveriges påtalemyndighet for brudd på trykke- og ytringsfriheten i TV, radio og aviser. Konkluderes det med at TV1000 har brutt bestemmelsene, kan ombudet kreve en slutt på å sende denne typen filmer på dagtid. Det kan også ilegge bøter hvis ikke kanalen etterkommer kravet.

—Ikke brutt loven
Det er Viasat som distribuerer og videredistribuerer TV1000 i Norge. Pressesjef Øystein Hygen Christensen sier det er vanskelig å kommentere dette tilfellet, siden det er en pågående sak hos Granskningsnämnden.

—Men vi følger svensk lov i forhold til hva vi sender, og opplever ikke at vi har brutt loven. Svenske sendebestemmelser sier at vi skal ha muntlig og skriftlig advarsel før denne typen filmer, og det har vi hatt på «Hostel: Part II», sier han.

Han sier TV1000 vil ta stilling til en dom fra Granskningsnämnden når den kommer.

—Vi vil gå inn i sendeskjemaer og vurdere en gang til hvis vi blir dømt. Mer kan jeg ikke si om det før jeg ser uttalelsen fra Granskningsnämnden, sier han.

Inntil videre vil TV1000 fortsette å sende som før. Ifølge Sandén er behandlingstida mellom tre og seks måneder.