TV2: - En personalsak

TROMSØ (Dagbladet): - Dette er en personalsak. Vi kommenterer ikke personalsaker.

Det sier TV2s redaksjonsleder Odd Reidar Solem, som skrev oppsigelsesbrevet.

- Er kjærlighet oppsigelsesgrunn?

- Tone Lein var fast frilanser i to år. Det går et skille mellom faste medarbeidere og frilansere, sier Solem.

- Kjærlighet ville altså ikke ha vært oppsigelsesgrunn for en fast ansatt?

- Ingen kommentar.

- Dette er en personalsak der vi er blitt orientert fortløpende av ledelsen, sier Jarle Marøy, leder i TV2s redaksjonsklubb.

- Klubben har to involverte parter - Egil Pettersen og Tone Lein. Som frilanser er Tone Lein i en gråsone der hun har en del rettigheter, men mangler andre. Hun orienterte meg muntlig i begynnelsen av desember. Deretter ba jeg om en skriftlig redegjørelse. Den ble sendt lille julaften og mottatt 5. januar. Vi hadde klubbstyremøte 10. januar. Der ble vi enige om å jobbe videre for å få alle versjoner på bordet, sier Jarle Marøy.