TV2 gjorde dem søkkrike

I 1992 ga staten TV2 gratis konsesjon og enerett til riksdekkende reklame-tv. Resultatet er blitt en pengefabrikk med minst 13 medarbeidere i millionærklubben.

Kåre Valebrokk, Hallvard Flatland, Trygve Rønningen, Bjarne Berg, Finn H. Andreassen, Siri Kalvig, Arve Juritzen, Tore Ryen, Toralv Maurstad, Steinar Brændeland, Per Ståle Lønning, Oddvar Stenstrøm og Arne A. Jensen har alle enten mottatt over en million i årsinntekt eller tjent millionformuer på TV2. For bare få år siden måtte staten stadig trå støttende til for å hjelpe TV2-skuta på rett kjøl. I dag kryr kanalen av fjernsynskakser.

Beskyttende Åse

I 1993 lå TV2 på konkursens rand. For å redde butikken økte daværende kulturminister Åse Kleveland den tillatte reklametida fra 10 til 15 prosent. Hun gikk også med på å øke eierbegrensningen til 33,3 prosent. Kleveland la sin beskyttende hånd over kanalen og stoppet alt som kunne konkurrere med TV2. Hun forbød NRK å drive med sponsing, og lokal-tv-ene fikk ikke sende riksdekkende reklamefinansierte programmer som «Casino» og «Reisesjekken». TV2 var det tandre barnet som måtte beskyttes, og som i dag har vokst til å bli et pengemonster.

Abdisert adel

I forrige uke skapte nyhetsredaktør Bjarne Berg selv nyheter med sin 20 millioners jackpot da TV2 solgte grafikkavdelingen Peak. Berg tilhører gruppen av en nylig abdisert TV2-adel, i likhet med eks-viseadministerende direktør Finn H. Andreassen . Andreassens avskjed medførte bare smuler i forhold til Bergs. 2,5 millioner lød fallskjermsummen på etter åtte år som co-pilot. Årslønna til Andreassen skal ha ligget på 1,8 millioner kroner. Hakket under på lønnsskalaen følger programløse Per Ståle Lønning med en årslønn på ubeskjedne 1,4 millioner kroner. Mens programsjef Trygve Rønningen måtte klare seg på drøye millionen i årlig gasje før han gikk i protest.

Godt vant

Hallvard Flatland kommer uansett til å trone øverst i pengehierarkiet. Med sin gylne bonusavtale kan han passere sjefen Kåre Valebrokk i inntekt. Valebrokk mottar en årlig hyre på 2,2 millioner kroner, mens Flatland kan stige helt opp til 4 millioner. Uten bonusen vil han likevel ha til smør. Grunnsatsen er på 1,5 millioner kroner. Men Flatland er godt vant og allerede en velbeslått mann, med en formue på oppunder åtte millioner kroner.

Tidligere TV2-sjef Arne A. Jensens formue ligger på under halvparten, drøye tre og en halv millioner kroner. Mens han jobbet i TV2, tjente han mer enn Valebrokk. Inntekten i 1998 var på 3,1 millioner. Andre godtlønte har vært salgsdirektør Steinar Brændeland med en inntekt på 1,1 million, og Oddvar Stenstrøm med 920000 kroner i inntekt og 1,4 millioner i formue.

Regner penger

Det er ikke bare de som får lønn direkte fra TV2, som har skodd seg godt på kanalens suksess. Siri Kalvig , Arve Juritzen og Tore Ryen er noen av dem som har fått sjusifret inntjening på sine produkter gjennom TV2. Siri Kalvig, medeier og administrerende direktør i Storm Weather Centre, tjente i 1998 godt over millionen på å selge vær. Tore Ryen , mannen bak TV2-seriene «Mot i brøstet» og «Karl og co», tjente samme året nær 1,3 millioner kroner. Ryen er for øvrig arkitekten bak Hallvard Flatlands nye programkonsept på TV2.

Selv om ikke Arve Juritzen får lønningsslipp direkte fra TV2, kan han i stor grad takke kanalen for sin millionærstatus. I 1998 tok han ut 2,3 millioner i lønn - hovedsakelig inntjent på «TV2 hjelper deg». Toralv Maurstad fikk nær en million kroner for å spille Georg Anker-Hansen i «Hotel Cæsar» i ett år.