UETISK: «Som samfunnsforskere vil vi ikke få nødvendige tillatelser fra etiske komiteer til å gjennomføre eksperimenter tilsvarende årets Big Brother-produksjon», skriver artikkelforfatteren.
UETISK: «Som samfunnsforskere vil vi ikke få nødvendige tillatelser fra etiske komiteer til å gjennomføre eksperimenter tilsvarende årets Big Brother-produksjon», skriver artikkelforfatteren.Vis mer

TV2 har ansvar for Big Brother-deltagerne

Det er på høy tid at det opprettes etiske råd for mediene.

Under overskriften «Slik skal de plages: Big Brother-deltakerne settes på ekstreme prøver» beskriver Dagbladet mandag 5. september de ulike metodene deltagerne i årets Big Brother-produksjon skal utsettes for. Pressekontakt Alex Iversen i TV2 forteller at de i årets versjon innleder med at alle deltakerne «må ta på seg en fangedrakt og plasseres ute i en gård som ligner et rottebur».

Målet er at deltakerne «skal oppleve livets store dramaer i løpet av 100 dager». Inspirasjonen henter TV2 blant annet fra sosial-psykologiske eksperimenter som i dagens forskningslitteratur står som eksempler på forskning som krysser grenser for god forskningsetikk.

I det som senere refereres til som «Fengseleksperimentet», ledet av professor Philip Zimbardo ved Stanford universitetet i 1971, ble testpersonene delt inn i to grupper der noen spilte innsatte og andre fengselsvoktere. Hensikten var å undersøke de psykologiske effektene som kan oppstå som følge av å være fengslet.

I løpet av et par dager ble de som spilte rollene som fangevokterne svært aggressive. De som spilte innsatte viste sterke reaksjoner på stress. Mange ble depressive og fikk symptomer på angst. En av de som spilte innsatt måtte bryte etter halvannet døgn på grunn av sterke emosjonelle reaksjoner. I løpet av de påfølgende dagene måtte ytterligere tre deltagere bryte. Eksperimentet var planlagt å vare i to uker, men ble avsluttet etter seks dager på grunn av reel fare for at noen kunne komme fysisk eller psykisk til skade dersom eksperimentet fortsatte.

Til tross for at eksperimentet i sin tid ble godkjent av den amerikanske psykologforeningens etiske komité, har man senere kommet frem til at eksperimentet, i tillegg til å være lite vitenskaplig også bryter grensene for god forskningspraksis.

Som forsker skal man ikke utsette de som deltar i forskning for unødvendige påkjenninger. Forskere innen samfunnsfag, medisin og humaniora vil i dag ikke få godkjennelse til å gjennomføre tilsvarende eksperimenter av ovennevnte grunn. Som forskere har vi regional-etiske komiteer som vurderer om forskningsprosjekter ivaretar etiske retningslinjer.

Disse går blant annet ut på at deltageren kan trekke seg underveis og har rett til å få informasjon hun eller han har bidratt til slettet. Disse retningslinjene gjelder åpenbart ikke for tv-selskapene.  Har produksjonsselskapet som står bak Big Brother tilsvarende avtaler med deltagerne? Er de på forhånd informert om at de vil bli utsatt for svært pressende og krevende situasjoner? Eller samtykker deltakerne til å stille opp på noe de på forhånd ikke vet hva er? Eller er det faktisk sånn at produksjonsselskapene kan presse deltagerne mot psykiske randsoner for å skape høye seertall?

Som samfunnsforskere vil vi ikke få nødvendige tillatelser fra etiske komiteer til å gjennomføre eksperimenter tilsvarende årets Big Brother-produksjon. De fleste forskere ønsker heller ikke å gjennomføre denne type eksperimenter.

Medieselskapene er ikke avhengig av på forhånd å få godkjent at en produksjon ivaretar deltagerne i henhold til gjeldende etiske retningslinjer. Hensynet til den enkelte som deltar i produksjonen kan derfor underordnes ønsket om å skape emosjonelle drama som kan skape høye seertall. Som forskere er vi forpliktet til å ta lærdom av de mørke sidene i forskningens historie.

Til tross for at vi har kunnskap om at deltagere kan få sterke psykiske og fysiske reaksjoner som følge av å bli utsatt for psykologisk stress, hever TV2 seg over dette. For å sikre at de som deltar i forskning har et etisk vern, har forskningssektoren opprettet etiske komiteer. Årets Big Brother-produksjon viser at det er på høy tid at det opprettes etiske råd som mediene må innhente tillatelse fra før de får gå i gang med vår tids sosial-psykologiske eksperimenter som blir vist på tv i beste sendetid.