TV2 oppfyller ikke vilkårene

Med brask og bram fastslår TV2s Finn Andreassen i en Dagblad-kronikk 12. januar at Kulturdepartementet går «inn og påtar seg en redaksjonell styringsrett som så langt i vårt demokratiske samfunn er klart definert å ligge hos redaktørene».

- Begge bommer

Ingen garanti for TV2

Programdirektøren finner det oppsiktsvekkende at departementet i Stortingsmelding nr. 12 (1998- 99) om kringkasting og dagspresse kommer inn på TV2s dekning av kunst og kultur, og fastslår at «Det er ikkje tilfredsstillande i høve til konsesjonsvilkåra berre å sende stutte kulturinnslag i andre program».

  • TV2 fikk i 1991 konsesjon til å drive riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn i Norge. Konsesjonen ble gitt på visse betingelser som er nedfelt i konsesjonsvilkårene - i tråd med Stortingets forutsetninger. Velkjente krav er at sendingene skal inneholde et variert tilbud med program for både brede og smale seergrupper.
  • Både Allmennkringkastingsrådet og departementet mener at TV2 så langt ikke kan sies å oppfylle alle disse kravene på en tilfredsstillende måte. TV2 har bl.a. vist til at programposten «God morgen, Norge» i løpet av året inneholder en rekke innslag om kunst og kultur. Departementets oppfatning er at kortere innslag i slike magasinprogram ikke kan sies å være program i den forstand som konsesjonsvilkårene krever.
  • TV2 har faktisk påtatt seg å gi det norske samfunnet visse gjenytelser for konsesjonen slik konsesjonsvilkårene forutsetter. Det er forunderlig at TV2 velger å oppfatte kritiske synspunkter som et angrep som må besvares med grovskyts.

Allmennkringkastingsprogrammene skal dessuten bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur. Konsesjonsvilkårene i den form de foreligger har TV2 selv akseptert.