TV2s forpliktelser

MEDIER: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at Dagbladets utmerkede mediekommentator Andreas Wiese etterlyser spesielle redaksjonelle forpliktelser for TV 2 i framtiden. (Dgbl 7. juni). I mitt innlegg i Aftenposten 6. juni viser jeg til at TV 2 (og TV Norge) er diskriminert i reklamemarkedet gjennom bestemmelser som hindrer oss i å konkurrere på like vilkår med andre medier. Norske kanaler som sender fra utlandet har mer liberale regler enn vi har. Konkurrerende norske medier (som Dagbladet) har mer liberale regler.

Dagbladet.no har bekreftet at de har lagt bud på norsk fotball. Der skal Dagbladet konkurrere med en tv-stasjon ved hjelp av levende bilder fra kampene. I finansieringen vil Dagbladet.no kunne ta i bruk inntektskilder som en norsk tv-stasjon har begrensninger på eller er helt avskåret fra. Hva er logikken?

Wiese spør om hvilke redaksjonelle forpliktelser TV 2 skal ha dersom vi får de samme reklamereglene som andre medier. Mitt svar er at vi skal ha de samme forpliktelsene som andre. Med andre ord: Sjefredaktøren bestemmer innholdet. I TV 2 som i Dagbladet.

Det er mulig, slik som Wiese skriver, at TV 2 ville øke lønnsomheten ved å kutte i nyhetstilbudet. Men det er langt fra sikkert. Vårt brede og gode nyhetstilbud er blant mye annet godt innhold en hovedårsak til at TV 2 har mange seere og store reklameinntekter.

Minst like viktig vil det i framtiden være at en bred kanal er selve begrunnelsen for å ta brukerbetaling. Allerede i dag betaler de fleste husstander for tv-kanalene. Men svakheten med dagens betalingsordning er at det ikke finnes tilstrekkelig incitament til å beholde og videreutvikle et bredt innhold. Vi vet at seerne har preferanser i retning av norske programmer, av nyheter, debatter og drama, blant annet, og TV 2 har et sterkt ønske om å møte denne interessen. Felles for disse programområdene er at de er dyre å produsere. En ren reklamemodell stimulerer derfor ikke slikt innhold, spesielt i et lite språksamfunn. Men det kan brukerbetaling gjøre. Det er jo ikke noe mer spesielt enn at betalte aviser gjennomgående har høyere kvalitet og mer dybde enn gratisaviser.

Jeg er helt uenig med Wiese i at salg av enkeltkanaler uten videre vil gjøre de største TV-kanalene mektigere. Tvert i mot vil det kunne stimulere til nyskapning, nisjekanaler og bedre innhold. Og viktigst: det vil stimulere norskprodusert innhold. Om noen kanaler i et slikt regime bukker under (eller ikke lenger er å finne i det norske markedet), vil det skyldes mangel på interessant innhold. Det er vel ikke verre enn at andre medier som ikke klarer å påkalle publikums interesse også får problemer. Antall tv-kanaler vil neppe være den største mediepolitiske utfordring i framtiden. Snarere vil det være å skape innhold og kanaler som ikke til forveksling er sydd over samme lest.