Tvilsom dogme

Danskene fant opp dogmefilmen, men ikke alle resultatene er like vellykte.

FILM: «Et virkelig menneske» hører til i den tvilsomme kategorien, og den bruker så sterke virkemidler at den ikke helt treffer blink. P har levd inne i en vegg til han er tenåring og kommer måpende ut i verden for å bli et virkelig menneske. Hans virkelighetsoppfatning er som et lite barns, og han blir misbrukt og misforstått uansett hva han gjør. Denne følelsen av fremmedgjøring er filmens hovedtema, men blir så voldsom at filmen helt mister det lille den har av bakkekontakt.

Den eneste som hadde kontakt med P før han kom ut, var den nå døde lillesøsteren Lisa. Walter og Charlotte, Lisas foreldre, er to selvopptatte mennesker som aborterte bort sitt første barn. Lisa, som snakket mye med sin fantasistorebror i veggen, var heller ikke spesielt ønsket, men hennes død skaper et stort hull i deres ellers så viktige voksenliv.

Siden ingen forstår P, havner han på asylmottak og får asyl under navnet Ahmed. Selv om han er villig til å lære og forstå, er han uten egne referanser og skjønner ikke forskjell på de som vil ham vel og de som vil ham vondt. Til slutt blir presset så sterkt at det krever en løsning, som er så opplagt at den godt kunne kommet tjue minutter før.