Tvilsom muslimsk-jødisk rektor

DAGBLADET SLÅR OPP

over et ikke beskjedent antall kultursider på onsdag og fredag, at en kunstfoto-elevs arbeider har blitt fjernet fra en katalog fra Oslo Fotokunstskole etter personlig inngrep fra rektor Emil Fedida. De bombastisk overforklarte og oppkonstruerte modellbildene er generøst gjengitt. Vi får også, av mer uforklarte grunner, vite at fotografen Marie Kristiansen er datter av to kjente personer i norsk kulturliv. Rektor Fedida blir av en eller annen grunn også konfrontert med sin familiære opprinnelse. Siden han er født i Marokko, utspør Dagbladet ham om han har bedrevet sensur på muslimsk grunnlag. Slike fundamentalistiske mistanker blir bestemt avvist av rektoren.

Neste dag kommer så elevens foreldre med en annen religiøs-kulturell forklaring på hele sensuren. De kan avsløre at rektoren er jøde! Hans avvisning av bildene skyldes altså ikke kvalitetsbetraktninger, men at «han er av jødisk herkomst og har vært soldat i den israelske hæren». Et usedvanlig smakløst bilde der en naken kvinne med palestinaskjerf har fått skrevet «Israel» på korsryggen, men hvor s-en er erstattet med et hakekors, mistenkes å være for mye for en jødisk rektor som «synes å være kraftig engasjert på israelsk side i Palestina-konflikten». Dette i følge mor Vibeke Løkkeberg. Rektor Fedida kan ikke se at hans jødiske mor og hans erfaring som israelsk soldat er relevant for saken, men foreldrene/kulturpersonlighetene anser saken å være så alvorlig at den bør medføre at Oslo Fotokunstskole blir fratatt sin statsstøtte, intet mindre.

JEG HAR MANGE GANGER

blitt beskyldt for antisemittisme i forbindelse med Palestina-solidaritet, så jeg skal ikke kaste den steinen mot de opprørte foreldre. Men ærlig talt, det må da være mulig å argumentere for sitt kunstsyn og sin forsmådde datter uten å blande inn motpartens etniske eller religiøse bakgrunn. Den nødvendige kritikken av Israels undertrykkelse og krigsovergrep blir totalt undergravd av slik tanketom bruk av hakekors og relativisering av holocaust, og ikke minst når man begynner å forklare menneskers handlemåte ut fra etnokulturell bakgrunn. Kollektiv mistenkeliggjøring av «jødiske baktanker» for en handling er ikke godtagbart - selv ikke når man er eitrende forbanna og såret på familieærens vegne.