Tydelig og gal retning

Ingress

Meninger

Regjeringen vil ha fri omsetning av gårdsbruk, fri prissetting og ingen boplikt. I går sendte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ut et lovforslag til høring om å fjerne både konsesjonsloven og boplikten. Statsråden begrunner forslagene med at lovendringen vil gjenreise eiendomsretten til norske bønder. Samtidig sier hun at regjeringen vil beholde driveplikten, jordloven og plan- og bygningsloven som begrenser nedbygging av jordbruksarealer i bynære strøk. Listhaug mener også lovendringen vil stimulere til at bruk som står tomme får nye eiere.

Forslaget er radikalt, men ikke uventet. Hovedtrekkene er beskrevet i regjeringsdokumentet som ble utformet etter valget. Problemet er at Listhaug og regjeringen med dette starter en grunnleggende kursendring for norsk landbruks- og bosettingspolitikk uten en bred, offentlig debatt. Snarere kan det virke som om FrP vil endre grunnlaget for landbrukspolitikken gjennom skrittvise tiltak som blir umulige å reversere.

Bare de mest naive kan tro på Sylvi Listhaugs løfter om at det meste blir som før. Målet er jo et helt annet: Regjeringen styrer mot et industrilandbruk som vil gi større enheter og føre til nedlegging av mindre og mer marginale bruk. Fri prissetting er selvsagt en fordel for bønder som vil ut av yrket, men ikke for folk som vil inn i det. Markedsverdien vil ikke lenger være knyttet til matproduksjon, men også til alternativ utnyttelse av arealet. Det kan ikke være noen tvil om lovendringen vil føre til at flere gårdsbruk nedlegges og går over til å bli fritidseiendommer. Fri prissetting vil øke verdien av matjord i bynære strøk og i lengden bryte ned jordvernet.

Den minst problematiske siden av regjeringens forslag er opphevelse av boplikten i typiske ferieområder med mange fritidsboliger. Dette systemet er allerede under avvikling mange steder. På den annen side er det vanskelig å forstå hvorfor denne siden av lokalt selvstyre må vike for politisk markedstilpasning. Likevel er det konsekvensene for landbruket og bosettingen som må veie tyngst. Forslaget vil svekke norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Vi vil bli mer avhengig av import og vil få svekket innflytelse på vilkårene for matproduksjon. Samarbeidspartiene Venstre og KrF bør forstå hvor forslaget bærer hen, og sørge for at det ikke blir flertall i Stortinget for lovendringen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.